Strona główna

W cywilizowanym świecie nie można wyobrazić sobie życia bez wody bieżącej. Konsumenci (szczególnie Ci, którzy czerpią wodę z wodociągów) nie interesują się skąd ta woda jest i jakie są jej parametry. Zakłady wodociągowe mają często nałożone restrykcyjne kryteria dotyczące norm jakości wody, których muszą przestrzegać.

Zakłady wodociągowe pozyskują wodę ze źródeł naturalnych i przygotowują ją, by nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów. Minister Zdrowia ustala sztywne parametry wody, które muszą być rygorystycznie przestrzegane.

Mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy pozyskują wodę samemu (ze studni głębinowych lub wód powierzchniowych) samemu muszą się martwić o jej jakość. Sposób przygotowania wody spożywczej nazywa się technologią uzdatniania wody. Sposób filtracji wody zależy od jakości wody surowej. Procesy uzdatniania najprościej można podzielić na – fizyczne, chemiczne i biologiczne. Jest to uproszczony schemat.

Naszą drogę do czystej wody powinniśmy rozpocząć od wykonania wnikliwej analizy wody. Bez niej nie ma szans na wybranie odpowiedniego urządzenia. Warto także w ramach rozeznania (jeszcze przed uzyskaniem wyników badania) zorientować się jakie filtry do wody są dostępne na rynku, co to są stacje uzdatniania i czy odwrócona osmoza to najlepszy filtr kuchenny.