Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Na czacie pojawia się coraz więcej osób zainteresowanych pojęciem pamięci wody i wody strukturyzowanej. Postanowiłem więc napisać o tych pojęciach, o tym skąd się wzięły i co na to świat nauki.

Temat wody strukturyzowanej oraz pamięci wody jest dość kontrowersyjny, a te pojęcia mają tylu zwolenników, ilu przeciwników. Pragnę zaznaczyć, że nie chcę stawać po żadnej ze stron. Tego tekstu nie można też traktować jako artykułu naukowego. Starałem się zebrać poglądy opowiadające się za istnieniem tych zjawisk oraz przeciw nim i zestawić je.

Z kart historii

Jedną z pierwszych osób, która uznała pojęcie pamięci wody i jej struktury był Samuel Hahnemann – twórca homeopatii. Z kolei Wiktor Schauberger opisał naturalną energię wody w wielu publikacjach.

Johan Grander w swojej fabryce produkuje pierwsze urządzenie pozwalające uzyskać wodę ożywioną o odpowiedniej strukturze. Nie podaje jednak żadnych wyników badań świadczących o działaniu swoich urządzeń. Wspomina jedynie o strukturze wody i jej zmianie. Sam proces działania również nie został dokładnie opisany. W późniejszym czasie immunolog Jacques Benveniste próbował stworzyć naukową dokumentację potwierdzającą teorię o strukturze i pamięci wody. W 1991 za swój wysiłek otrzymał satyryczną nagrodę IgNobla.

Czym jest struktura wody?

Według licznych tekstów struktura wody nie ma nic wspólnego z jej składem chemicznym. Chodzi między innymi o to, żeby woda, którą pijemy, maiła jak najbardziej zbliżoną strukturę do wody już obecnej w organizmie – najlepiej, aby miała strukturę heksagonalną.

Na wielu stronach można znaleźć informacje o grupach badaczy, którzy uznali, że przy poznawaniu wody głównej roli nie spełnia jej skład chemiczny lecz struktura. Według nich woda składa się z cząsteczek, które łączą się i w ten sposób tworzą różnorodne wzory. Takie złożone struktury cząsteczkowe noszą nazwę klastrów. Klastry mają zawierać w sobie zakodowane informacje. Struktura sześciokątna (heksagonalna) jest uznawana za strukturę idealną, którą posiada krystalicznie czysta woda. Woda bogata w zanieczyszczenia nie będzie jej posiadała.

Pojęcie struktury wody najlepiej ilustrują wyniki badań Masaru Emoto. Te badania miały pokazać oddziaływanie różnych bodźców na wodę. Zmiany w strukturze wody zostały utrwalone poprzez jej zamrożenie, następnie zostały sfotografowane. Każda z próbek wody była poddawana różnym czynnikom. Doświadczenie powtórzono kilka razy, a efekt był niezmienny.

Wieloletnie badania przeprowadzane przez Emoto wykazały, że woda zachowuje wszelkie bodźce ze środowiska. Oddziałują na nią związki chemiczne, promieniowanie, dźwięki, a nawet uczucia i emocje.

Woda z naturalnych źródeł, jak potoki ukształtowała się w symetryczne kształty, natomiast woda z kranu (pełna negatywnych informacji wynikających z jej obiegu w rurach i wodociągach) uformowała się w chaotyczne struktury zupełnie inne od wyżej przytoczonych.

Te badania miały udowodnić, że woda ma swoją pamięć.

Czym jest pamięć wody?

Kolejną hipotezą wartą omówienia jest pamięć wody. Wiele osób wierzy w teorię, że woda jest w stanie gromadzić i przechowywać informacje. Cząsteczki wody podczas nawet krótkiego kontaktu z innymi substancjami zbierają i zapamiętują informacje o nich. Takie cząsteczki wody zmieniają swoją strukturę lub nabierają charakterystycznych drgań i przenoszą je na inne cząsteczki wody. Podczas kontaktu z innymi substancjami właściwości wody/ jej struktura zmieniają się, jednak zmianie nie ulega skład chemiczny. Taka woda ma też emitować na zewnątrz informacje w formie wibracji elektromagnetycznych.

Tą teorię uznaje się za podstawę homeopatii. W taki sposób tłumaczone jest działanie leków podawanych w ogromnym rozcieńczeniu.

W związku z pamięcią wody niektóre teorie idą jeszcze dalej. W jednym z artykułów można znaleźć informację, że woda znajdująca się w dwóch naczyniach też jest w stanie przekazywać sobie informacje. Woda w jednym z naczyń zmienia strukturę, natomiast woda w drugim naczyniu przejmuje informacje o niej i je zapamiętuje. Autor stawia pytanie czy w takim wypadku to nie dotyczy także ludzi, skoro w większości składają się z wody?

Inna interpretacja pojęcia wody żywej i martwej

Kiedyś już pisałem o wodzie żywej i martwej, jednak w odniesieniu do wody alkalicznej. Ich definicję w tamtym kontekście można znaleźć w artykule – Martwa woda i żywa woda – co to takiego?

W przypadku wody strukturalnej, woda żywa to para, która unosi się z mórz i oceanów, a następnie spada w postaci deszczu i śniegu, zamarza, a następnie topi się i spływa do rzek oraz strumieni. Taka właśnie woda posiada „naturalną i harmonijną strukturę”. Woda kranowa natomiast jest uzdatniana, przepływa przez rury często złej jakości o wielu zagięciach i załamaniach, przez to jej struktura zmienia się na gorsze, a wodę z kranu można uznać za wodę martwą.

Wpływ wody strukturyzowanej na zdrowie

Podobno struktura wody może mieć wpływ na krew człowieka. Jeden z dowodów ma stanowić doświadczenie lekarza Perl Laperla. Pobrał on próbkę krwi od pacjenta i obserwował krwinki pod mikroskopem. Czerwone ciałka krwi były sklepione, a to mogło prowadzić do skrzepów. Pacjent przez cały rok pił wodę o zmienionej strukturze. Po tym czasie ponownie wykonano badanie krwi. Krwinki miały ładunek elektryczny i nie zlepiały się.

Zwolennicy teorii twierdzą, że woda strukturyzowana jest lepiej przyswajana przez organizm, lepiej go nawadnia, a oni sami czują się po niej lepiej. Poszukując informacji nie spotkałem się z dokładnym i wiarygodnym udokumentowaniem przeprowadzonych w tej dziedzinie badań.

Urządzenie do wytwarzania wody strukturalnej

Nawet z „wody martwej” da się uzyskać „wodę żywą”. Zwolennicy wody strukturalnej twierdzą, że jest to możliwe za pomocą elektrolizy. Takie urządzenie można stworzyć samodzielnie lub zakupić już gotowe produkty.

Strukturyzatory wody to urządzenia o budowie zbliżonej do podzlewozmywakowych systemów odwróconej osmozy. Kosztują około 2,5 tysiąca. Usuwają zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, podwyższają pH, obniżają ORP, strukturyzują wodę oraz przywracają jej pamięć magnetyczną.

Na stronach można wyczytać, że posiadają wkłady węglowe, membranę osmotyczną, wkład mineralizujący oraz „impulsator pola magnetycznego odpowiadający dokładnej charakterystyce pola magnetycznego Ziemi”.

Można też znaleźć wiele informacji o tym, że żadne z tych urządzeń nie są potrzebne. Wodę o odpowiedniej strukturze można uzyskać poprzez zagotowanie surowej wody, ostudzenie jej, zamrożenie, a następnie roztopienie powstałego lodu.

Woda o odpowiedniej strukturze jest też obecna w surowych, organicznych owocach i warzywach.

Wierzyć czy nie wierzyć?

Przez te wszystkie lata wielu naukowców próbowało powtórzyć badania Jacques’a Benveniste. Zespołowi z Queen’s University udało się powtórzyć niektóre z wyników badania. Kolejne próby powtórzenia wyników przeprowadzane na całym świecie przez różne zespoły badawcze nie powiodły się.

W 2000 roku pojawiła się nawet nagroda za przedstawienie naukowego eksperymentu potwierdzającego istnienie pamięci wody. James Randi przeznaczył milion dolarów osobie, która tego dokona. Żaden z naukowców nie był w stanie podołać temu wyzwaniu.

Ponadto w żadnym recenzowanym czasopiśmie naukowym nie ma publikacji opowiadających się optymistycznie o istnieniu tego zjawiska. Pojawiają się natomiast niepotwierdzone rezultaty badań zwolenników tezy o istnieniu pamięci wody (między innymi Masaru Emoto oraz Zenina).

Postaw na zjawiska potwierdzone naukowo

Czy warto wierzyć w pamięć i strukturyzację wody? To pozostawiam ocenie każdego Czytelnika. Zebrane informacje są obiektywne i pokazują przeświadczenia zwolenników tej teorii, jak też doniesienia na jej temat ze świata nauki. Nie ma żadnych obiektywnych i renomowanych źródeł informacji, które potwierdzałyby znaczenie tej wody dla zdrowia.

Można za to znaleźć wiele naukowych źródeł potwierdzających działanie wody wodorowej, która faktycznie jest wykorzystywana w medycynie i przynosi efekty, co zostało udokumentowane.

Taka wodę można pozyskać chociażby za pośrednictwem odwróconej osmozy Ecoperla Rosa z wkładem rewitalizującym Ecoperla Elixir. Złoże tego komponentu to czysty magnez, który wchodzi w reakcję chemiczną z przefiltrowaną wodą. Na tej podstawie powstaje woda o wysokim pH, niskim ORP, bogata w magnez i aktywny wodór.

O działaniu wkładu Ecoperla Elixir dowiesz się więcej z tego artykułu – Woda wodorowa w Twoim domu? Wykorzystaj wkład Ecoperla Elixir

Kontrowersyjna woda do picia

Pamięć wody i woda strukturalna to pojęcia, które w internecie stały się modne stosunkowo niedawno. Są niemal tak samo kontrowersyjne, jak sama homeopatia, której są częścią. Czy warto wierzyć w to zjawisko i brać je pod uwagę przy uzdatnianiu wody pitnej? O tym każdy powinien zdecydować sam, jednak warto pamiętać, że nie ma żadnej dostępnej dokumentacji i potwierdzenia omawianej teorii. Czy nie lepiej zaufać sprawdzonym i działającym urządzeniom, które przyniosą faktyczne korzyści dla zdrowia?