Tester jakości wody – co to takiego?

Tester jakości wody – co to takiego?

Wielu z Was poszukuje testera jakości wody. Czym jest tester jakości wody i czy coś takiego faktycznie istnieje? Czy lepiej zakupić tester jakości wody, a może jednak zdecydować się na przeprowadzenie profesjonalnej analizy wody? Tester jakości wody – nie daj...
Instrukcja użycia miernika TDS krok po kroku

Instrukcja użycia miernika TDS krok po kroku

TDS wpływa na wszystko co konsumuje, używa lub żyje w wodzie. Począwszy od ryb i roślin po hydraulikę i laboratorium. TDS od angielskiego Total dissolved solids jest całkowitą sumą wolnych jonów, w tym minerałów, soli, metal w badanej próbce. TDS mierzymy w oparciu o...
Miernik TDS – gdzie kupić i jak wykonać test?

Miernik TDS – gdzie kupić i jak wykonać test?

Miernik TDS (Total dissolved solids) jest to urządzenie służące do pomiaru sumy rozpuszczonych substancji w wodzie. Pomiar odbywa się na drodze konduktometrycznej czyli na pomiarze przewodności wody na podstawie, której można oszacować ilość soli rozpuszczonych....