Ultrafiltracja

Ultrafiltracja doskonale sprawdza się dla osób, które spożywają duże ilości wody. Membrana kapilarna stosowana w ultrafiltracji nie usuwa z wody minerałów - wapnia i magnezu. Filtr z ultrafiltracją montuje się w kuchni pod zlewem.
Kiedy nie ma ryzyka występowania bakterii, wirusów oraz mikroorganizmów mniejszych niż 0,1 mikrona – można śmiało instalować filtr oparty o ultrafiltrację. Ta metoda uzdatniania wody to alternatywa dla tych, którzy nie ufają odwróconej osmozie. Membrana kapilarna wykorzystywana w ultrafiltracji redukuje zanieczyszczenia przepływowo – nie odrzuca surowej wody do kanalizacji.
Membrana kapilarna zatrzymuje substancje niejonowe, koloidalne oraz makromolekuły wykorzystując przy tym efekt sitkowy. Dodatkowo ultrafiltracja pozbawia wody białek, polsacharydów, niektórych wirusów, barwników, enzymów i witamin. Pozostają w wodzie cukry, kwasy organiczne, jony nieorganiczne i produkty degradacji cieplnej.

Ultrafiltracja to doskonała metoda filtracji dla tych, którzy mają wodę nie najgorszej jakości (średnio lub mało zanieczyszczoną). W przypadku wody bardzo twardej membrana kapilarna potrafi się zapchać po kilku miesiącach (przypomnijmy, że membrana osmotyczna wytrzymuje pięć lat).

Co usuwa membrana kapilarna

Ultrafiltracja usuwa z wody większość zanieczyszczeń

Ultrafiltracja to nowoczesne rozwiązanie dla wód powierzchniowych

Ultrafiltracja stosowana jest często w przemyśle jako prefiltracja przed filtrem odwróconej osmozy. Oczyszczalnie ścieków czy zakłady przemysłowe przekonują się do tej metody filtracji. Filtr zapewnia pełną dezynfekcję, usunięcie zawiesiny oraz redukcję utlenialności.
Podobnie jak w przypadku odwróconej osmozy, przed membraną w ultrafiltracji należy zastosować filtr mechaniczny, by nie zapchać sita membrany kapilarnej.
Po membranie czasami instaluje się wkład z węglem aktywnym, by podnieć walory smakowe wody i usunąć pozostałości chloru. Ultrafiltracja nie zmiękcza wody.
W przypadku ultrafiltracji zastosowana jest filtracja bezpośrednia (dead-end), która nie odrzuca wody do kanalizacji. Okresowo wymagane jest płukanie wsteczne membrany. Mała strata ciśnienia i wysoka wydajność urządzenia stanowią swoiste zalety ultrafiltracji.