Stacje do usuwania azotanów

Wybierz podkategorię:

Stacje na cały dom Filtry do kuchni

Z każdym rokiem azotany, w coraz większym stężeniu, pojawiają się w wodach gruntowych i powierzchniowych. Usuwanie azotanów powoli staje się koniecznością. Właśnie dlatego oferujemy urządzenia, które skutecznie pozwalają walczyć z tym problemem.

Usuwanie azotanów możliwe jest na dwa sposoby. Centralnie przy użyciu specjalnej kolumny filtracyjnej lub punktowo w kuchni z zastosowaniem odwróconej osmozy. Zasadność wykorzystania danej metody zależy od parametrów wody.

Darmowa konsultacja

Stacje do usuwania azotanów

Stacje do usuwania azotanów na cały dom

Centralne stacje do usuwania azotanów rekomendowane są przy dużym zanieczyszczeniu wody. To szczególnie polecane rozwiązanie dla mieszkańców terenów wiejskich, gdzie może dochodzić do okresowych skażeń wody przez nawozy rolnicze. W takich sytuacjach nawet mycie naczyń lub płukanie zębów wodą z azotanami jest niewskazane i szczególnie groźne dla dzieci.

Filtry do usuwania azotanów w kuchni

Przy niskim stężeniu azotanów lub okresowym, niewielkim skażeniu wody, rozwiązaniem jest odwrócona osmoza. Membrana osmotyczna jest na tyle dokładna, że usuwa z wody azotany oraz inne zanieczyszczenia. Taką wodę można bez obaw spożywać prosto z kranu. Usuwanie azotanów przez filtry kuchenne stosuje się często w domach letniskowych użytkowanych sezonowo.

Skąd się biorą azotany w wodzie?

Wysokie stężenie azotanów w wodzie ze studni to kłopot. Najczęściej dotyka on mieszkańców okolic wiejskich, których nieruchomość położona jest w niedalekiej odległości od gospodarstw rolnych i pól uprawnych. Azotany w wodach podziemnych pochodzą także z procesów mineralizacji materii organicznej lub z reakcji nitryfikacji. Związki te, w wyniku licznych przemian biochemicznych, mogą przekształcać się w organizmie w szkodliwe substancje znane pod nazwą azotyny. Zwiększają one ryzyko wystąpienia nowotworów i innych poważnych schorzeń. Dopuszczalna norma azotanów w wodzie pitnej wynosi 50 mg/l azotanów, natomiast w przypadku azotynów podaje się 0,50 mg/l azotynów. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja woda jest pozbawiona szkodliwych zanieczyszczeń, postaw na skuteczne rozwiązania od sprawdzonego producenta. Przeczytaj jak usunąć azotany z wody.

Jak działa stacja do usuwania azotanów?

Stacje do usuwania azotanów na cały dom wykorzystują złoże jonowymienne, które jest zaprojektowane do selektywnego wychwytywania i usuwania jonów azotanowych z wody. Woda przepływa przez kolumnę wypełnioną żywicą jonowymienną. Ta żywica ma zdolność do przyciągania i wiązania jonów azotanów, zastępując je jonami sodu. Po pewnym czasie, gdy złoże jonowymienne zostaje nasycone azotanami, wymaga regeneracji. Proces ten polega na przepłukaniu złoża roztworem soli. Cały proces wygląda podobnie do tego jak działa zmiękczacz wody, tylko w typ wypadku zastosowane jest inne wypełnienie butli (inna żywica jonowymienna).

Stacja na cały dom czy filtr do kuchni?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od wielkości przekroczeń, regionu w którym mieszkamy, czy wodę będą spożywały dzieci oraz od tego jak ogólnie wyglądają badania wody. Jeżeli w wodzie, oprócz azotanów, mamy wysoką twardość i chcemy mieć zmiękczacz wody to zastosowanie dodatkowo stacji do usuwania azotanów może skutkować przekroczeniem sodu w wodzie. W takim wypadku lepiej dać filtr do wody pod zlew, który usunie azotany z wody miejscowo. Jeżeli jednak nie zamierzamy zmiękczać wody, a obawiamy się o wpływ azotanów na nasze zdrowie – lepiej jest zainwestować w stację na cały dom.