Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Napowietrzanie jest procesem stosowanym w uzdatnianiu wody zarówno w gospodarstwach domowych, jak też w przemyśle. Na czym dokładnie polega napowietrzanie wody? Gdzie i kiedy ten proces jest wykorzystywany? Co daje napowietrzanie wody?

Czym jest napowietrzanie wody?

Ogólnie rzecz ujmując napowietrzanie wody to proces związany z przetwarzaniem wody, wykorzystywany w wielu dziedzinach związanych z przemysłem, jak też w gospodarstwach domowych. Stosuje się go w celu redukcji niestabilnych pierwiastków, które mogą odpowiadać za tworzenie problemów technologicznych. Wśród najczęściej występujących można wymienić wytrącanie się osadów. Napowietrzanie jest także wykorzystywane do redukcji gazów rozpuszczonych. Inną funkcją jest wzbogacanie wody w tlen, stwarzający idealne warunki do hydrolizy oraz utleniania. Tlen w wodzie zapobiega także powstawaniu środowiska redukcyjnego, które często powoduje jeszcze bardziej odczuwalne kłopoty z właściwościami organoleptycznymi wody, jak smak i zapach. Napowietrzanie wody najczęściej poprzedza proces filtracji mechanicznej.

Jak przebiega proces napowietrzania wody?

Proces napowietrzania wody jest możliwy dzięki zastosowaniu aeratorów – specjalnie przystosowanych do tego urządzeń, wyposażonych w mieszacze powietrza z wodą. W przemyśle związanym z przetwórstwem wody mineralnej i źródlanej napowietrzacze wody to zazwyczaj zamknięte zbiorniki, w których woda mieszana jest z powietrzem pod ciśnieniem. Powietrze stosowane do napowietrzania w przemyśle powinno być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń fizycznych i mikrobiologicznych. Jeśli napowietrzanie odbywa się z udziałem ozonu, w procesie wykorzystywane są również specjalne urządzenia wzbogacające wodę w ozon. W wielu przypadkach pełne oczyszczanie wody nie jest możliwe bez przeprowadzenia pełnego procesu napowietrzania. Aeratory mogą działać samodzielnie lub stanowić jedynie część większego systemu wodno-powietrznego (te są zazwyczaj stosowane w rozwiązaniach przemysłowych).

Gdzie stosuje się proces napowietrzania?

Proces napowietrzania stosuje się nie tylko w przypadku wody technicznej oraz użytkowej. Oto kilka dziedzin, w których jest wykorzystywane i niezbędne.

Akweny wodne

Napowietrzanie wody jest często wykorzystywane w akwenach wodnych. Najczęściej stosuje się je w kontekście natleniania jezior i stawów hodowlanych, zdecydowanie rzadziej rzek. Dzięki natlenianiu wody możliwe jest utrzymanie właściwych warunków niezbędnych do życia biologicznego i do rozwoju.

Oczyszczanie ścieków

Napowietrzanie jest powszechnie wykorzystywane do oczyszczania ścieków. Doprowadzony do nich tlen jest substratem bioutleniania zanieczyszczeń organicznych. Proces jest przeprowadzany w komorach napowietrzania.

Wstępne napowietrzanie ścieków

Napowietrzanie w przypadku oczyszczania ścieków jest także wykorzystywane jako proces wstępny, pomocniczy. Głównym zadaniem jest odświeżanie ścieków oraz przygotowanie do dalszych procesów oczyszczania. Dzięki napowietrzaniu wzmagany jest proces flokulacji zawiesin, redukcji siarkowodoru, oraz innych gazowych produktów beztlenowego rozkładu związków organicznych. Wraz ze ściekami wzrasta ilość tlenu. W tym przypadku powietrze doprowadzane jest z dna komór.

Redukcja rozpuszczonych gazów

W technologiach związanych z uzdatnianiem wody oraz oczyszczania ścieków, proces napowietrzania wody jest używany w celu usuwania rozpuszczonych gazów. Wśród nich można wymienić: dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór.

Uzdatnianie wody

W uzdatnianiu wody najważniejszym celem zastosowania napowietrzania wody jest poprawa jej właściwości fizycznych i chemicznych. Dzięki napowietrzaniu możliwe jest usuwanie związków organicznych oraz gazów rozpuszczonych, jak dwutlenek węgla, siarkowodór, metan oraz inne mające niekorzystny wpływ na smak i zapach wody. Dzięki większej ilości tlenu i redukcji dwutlenku węgla, wzrasta odczyn pH wody. Napowietrzanie w uzdatnianiu wody jest najczęściej wykorzystywane w celu wydajnego usuwania żelaza i manganu z wody. To również sposób na zapobieganie powstawania środowiska redukcyjnego, eskalującego problemy ze smakiem i zapachem wody.

Hodowla drożdży

Napowietrzanie jest również procesem stosowanym w hodowli drożdży. Dzięki niemu usuwane są osady zimne.

Sposoby napowietrzania wody

Napowietrzanie wody należy zastosować wszędzie, gdzie założone wcześniej filtry nie byłyby w stanie poradzić sobie same z usunięciem gazów oraz innych zanieczyszczeń, które są możliwe do redukcji dopiero po zastosowaniu tlenu. Instalacja aeratora jest polecana, jeżeli filtracja ma się odbywać na żwirze, piasku, węglu aktywnym. Najczęściej o napowietrzaniu wody wspominamy w kontekście usuwania żelaza, manganu oraz siarkowodoru z wody przeznaczonej na cele spożywcze, użytkowe, do zasilania instalacji.

Usuwanie żelaza i manganu

Napowietrzanie wody jest często stosowane wraz ze specjalnymi urządzeniami służącymi odżelazianiu i odmanganianiu. Wydajne i skuteczne odżelaziacze i odmanganiacze wody, obecne na rynku, często wymagają wstępnego napowietrzania wody z pomocą aeratora. W dodatku konieczny jest hydrofor ocynkowany. Dzięki natlenianiu wody, żelazo i mangan zmieniają swoją postać z rozpuszczonej na nierozpuszczalną i o wiele łatwiej jest je w postaci stałej odfiltrować z wody. Dokładny opis tego procesu znajdziecie w artykule: Jak działa odżelaziacz wody? Oprócz tego warto też przeczytać: Dlaczego krystalicznie czysta woda ze studni robi się brązowa?

Uzdatnianie wody z zastosowaniem wstępnego napowietrzania jest procesem bardzo ekologicznym i ekonomicznym. Do działania nie wymaga zastosowania żadnych dodatkowych środków chemicznych. Samo utrzymanie urządzeń korzystających z napowietrzania nie wiąże się z dużym kosztem eksploatacyjnym. Wstępne napowietrzanie nie tylko szybko i wydajnie pomaga uporać się z nadmiernym stężeniem żelaza i manganu, ale w dodatku chroni złoże filtracyjne przed nadmiernym, szybkim  zużyciem.

Usuwanie siarkowodoru z wody

Dość częstym problemem w wodzie jest siarkowodór. To uciążliwe zanieczyszczenie, ponieważ powoduje bardzo nieprzyjemny zapach wody, porównywany często do zapachu zgniłych jaj. Napowietrzanie wody jest sposobem na to, aby skutecznie zażegnać ten problem. Dokładny opis, w jaki sposób odbywa się taki proces i czym jest siarkowodór, znajdziecie w artykule: Jak usunąć siarkowodór (zapach zgniłych jaj) z wody?

Napowietrzanie wody w przemyśle

Napowietrzacz wody jest bardzo często wykorzystywany w przemyśle w procesach odżelaziania wody. W jaki sposób to dokładnie funkcjonuje? O tym w artykule: Przemysłowe odżelazianie wody – jakie są rozwiązania? W przemyśle najczęściej wykorzystywane są mieszacze wodno-powietrzne. Woda jest napowietrzana pod ciśnieniem, co zwiększa efektywność oraz skraca czas całego procesu. Przy wyborze mieszacza wodno-powietrznego do swojego zakładu warto kierować się obecnie obowiązującymi normami, bezkorozyjnością obudowy, detalami konstrukcji.

Napowietrzanie wody w gospodarstwach domowych

W gospodarstwach domowych wstępne napowietrzanie wody wykorzystuje się zazwyczaj przed klasycznymi odżelaziaczami oraz odmanganiaczami wody. Takimi są Ecoperla Ironitower oraz Ecoperla Sanitower – one wykorzystują zewnętrzny napowietrzacz i zbiornik ocynkowany. Z kolei w Ecoperla Oxytower również wykorzystywany jest proces napowietrzania, jednak z zastosowaniem specjalnej komory sprężonego powietrza. Dokładny opis działania w artykule: Czym wyróżnia się Ecoperla Oxytower od innych odżelaziaczy wody?

Perlatory

Prostym i niepozornym sposobem na napowietrzanie wody są perlatory. Znajdziemy je w wielu domach. Są promowane i ukazywane jako idealny sposób na oszczędzanie wody w domu. Sam pisałem już o nich w artykule: Oszczędzanie wody – poznaj sprawdzone sposoby! Perlator to niewielkie sitko zakładane na końcu wylewki, baterii prysznicowej bądź innego urządzenia za pomocą którego pobieramy wodę. Woda przepływając przez sitko, łączy się z powietrzem. Jest to możliwe dzięki sile ciśnienia oraz niewielkim otworom, przez które powietrze  jest zasysane i przedostaje się do wody. Perlator jest w stanie zwiększyć optycznie objętość strumienia wody, jednak mimo to z kranu płynie jej znacznie mniej. Od 15 do nawet 60% – takie dane są deklarowane przez producentów. Dzięki temu dodatkowi w gospodarstwach domowych zużywamy znacznie mniejsze ilości wody, przez co też płacimy o wiele mniejsze rachunki.

Napowietrzacz wody dostępny jest w sklepie internetowym