Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Uzdatnianie wody do celów bytowych lub na potrzeby aplikacji przemysłowych staje się dość szybko normą. Procesy takie jak filtracja, odżelazianie czy zmiękczanie wody gwarantują, że kranówka ma odpowiednie parametry fizykochemiczne i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia. Wiedzą o tym zarówno właściciele studni głębinowych, jak i obiektów przemysłowych, w których woda często stanowi istotny element procesów technologicznych, a tym samym musi spełniać konkretne kryteria. Oprócz kontroli parametrów fizykochemicznych pozostaje także kwestia czystości mikrobiologicznej. Drobnoustroje, które bez odpowiedniego zabezpieczenia namnażają się w wodzie i w instalacjach wodnych, można wyeliminować na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest stosowanie biocydów. Jaką rolę pełnią biocydy w dezynfekcji wody?

Czym są biocydy?

Nazwa biocyd wywodzi się od połączenia dwóch łacińskich słów – „bio” (życie) oraz „cidere” (zabijać). Pod tym terminem kryje się obecnie szereg związków chemicznych pozwalających skutecznie niszczyć różnego rozmaite mikroorganizmy, w tym bakterie, grzyby, glony czy pleśnie. Ze względu na systematykę, wprowadzono podział biocydów na syntetyczne (pestycydy, herbicydy, insektycydy) oraz naturalne (czosnek, wyciągi z ziół). W kontekście uzdatniania wody, za biocydy uznaje się preparaty, które mają w swoim składzie przynajmniej jedną syntetyczną substancję czynną o charakterze biobójczym. Takie substancje podlegają jednak szczególnym regulacjom zarówno na terenie naszego kraju, jak i na płaszczyźnie wspólnotowej.

Biocydy pełnią bardzo istotną rolę w procesach uzdatniania wody chłodniczej i technicznej skutecznie eliminując mikroorganizmy stanowiące bezpośrednią przyczynę wtórnego skażenia wody. Dzięki biocydom można się również pozbyć szlamu i osadów mikrobiologicznych, które mogą się zbierać w różnych częściach instalacji. Zachęcam jednocześnie do zapoznania się z treścią materiału filmowego zamieszczonego poniżej, który w prosty sposób odpowiada na pytanie, jak usuwać bakterie ze studni.

Rejestracja środków biobójczych w Polsce

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy o produktach biobójczych, preparaty biobójcze obecne na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowemu wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych. Prowadzi go Prezes Urzędu, który dokonuje w nim zarówno wpisów, jak i wszelkich zmian, zawsze jednak na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych.

Na chwilę obecną Wykaz Produktów Biobójczych obejmuje produkty, które otrzymały pozwolenie na obrót zgodnie z art. 16 wspomnianej wyżej ustawy oraz preparaty, dla których wydano pozwolenie zgodnie z procedurami europejskimi ujętymi w rozporządzeniu nr 528/2012.

Środki biobójcze do dezynfekcji wody

Przeznaczenie każdego preparatu biobójczego powinno mieścić się w przyjętych w kategoriach i grupach produktowych wykazu oraz uwzględniać konkretne zastosowanie produktu. Środki biobójcze stosowane do dezynfekcji wody należą do jednej z grup w kategorii I. – Produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu.

Zastosowanie biocydów w przemyśle uzdatniania wody. Czym jest biofilm?

Olbrzymi postęp technologiczny pozwala obecnie uzdatniać wodę równolegle na wielu płaszczyznach. Więcej ciekawych informacji znajdziesz tutaj: Przegląd technologii uzdatniania wody dla przemysłu. Szczególnie istotnym, a powiedziałbym nawet, że najważniejszym aspektem oczyszczania wody jest kontrola biofilmu.

Nazywany też błoną biologiczną, biofilm jest wielokomórkową strukturą składająca się z bakterii oraz innych mikroorganizmów, takich jak glony, grzyby, pleśnie i pierwotniaki. Biofilm powstaje zazwyczaj w miejscu styku powierzchni ciała stałego lub cieczy z powietrzem. Przybiera wówczas postać błony bakteryjnej nazywanej potocznie śluzem.

W kontekście wody wykorzystywanej w procesach przemysłowych, biofilm to bardzo duży problem. Systematyczne namnażanie bakterii i pozostałych mikroorganizmów powoduje między innymi:

  • obniżenie wymiany ciepła
  • biofouling, czyli zarastanie rut
  • wyższe koszty związane ze spadkiem efektywności produkcji
  • wzrost oporów hydraulicznych na przesyłach wody
  • konieczność wzywania specjalistów do serwisu stacji uzdatniania wody

Kolejny problem dotyczy wody w obiegach chłodniczych. Mamy tu bowiem często do czynienia z namnażaniem bakterii Legionella Pneumophila, która powoduje szczególnie groźną dla ludzkiego zdrowia legionellozę. Choroba, która w początkowych stadiach przypomina zwykłą grypę, może się z czasem przerodzić w bardzo ciężkie zapalenie płuc prowadzące w efekcie do hospitalizacji. Z oczywistych przyczyn, w obliczu takiego zagrożenia, praca instalacji musi zostać przerwana, gdyż zachodzi natychmiastowa konieczność wyeliminowania problemu za pomocą dostępnych metod.

Jak dokładnie działają biocydy?

Sposób działania biocydów jest zawsze podyktowany składem chemicznym konkretnego preparatu. Zazwyczaj jednak substancje aktywne zawarte w składzie produktu przenikają do wnętrza mikroorganizmów poprzez ich błonę komórkową. Skuteczność biocydu można jednak potwierdzić dopiero wtedy, gdy akumulacja substancji czynnej jest na tyle duża, że powoduje toksyczne działanie dla biofilmu.

Biocydy stosowane w systemach uzdatniania wody, dozowane zazwyczaj w niewielkich ilościach, są w pełni bezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Podstawę doboru konkretnego rodzaju preparatu stanowi jednakże szczegółowa analiza wody, którą można wykonać w dedykowanych placówkach laboratoryjnych. Wysoka skuteczność biocydów daje szybkie i zauważalne efekty kondycjonowania wody już po użyciu niewielkiej dawki preparatu. Jednocześnie, stosowanie tych preparatów jest w pełni bezpieczne dla instalacji wodnych i nie powoduje korozji metali, a samo dawkowanie odbywa się proporcjonalne do ilości wody obecnej w układzie. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Co to jest kondycjonowanie wody? Zobacz produkty firmy Transhelsa.

Dezynfekcja uderzeniowa czy stała – co jest skuteczniejsze?

Dezynfekcja uderzeniowa doskonale sprawdza się w przypadku silnego zanieczyszczenia biologicznego i czasami stanowi jedyne wyjście z trudnej sytuacji. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie odpowiednio dużej dawki silnie skoncentrowanych biocydów, przy czym sam proces dezynfekcji powinien być przeprowadzany przez profesjonalną ekipę.

Eksperci rekomendują stałą kontrolę parametrów wody i wdrożenie dezynfekcji ciągłej. W razie konieczności można też jednorazowo zastosować biocyd wysoko skoncentrowany dostępny między innymi w ofercie marki Transhelsa.

Zdaniem specjalistów to naprawdę skuteczne zabezpieczenie instalacji wodnej przed osadami mikrobiologicznymi. Biocyd dawkuje się wówczas przy pomocy pompki dozującej poniżej linii wody w ilości proporcjonalnej do objętości wody zasilającej. Zaletą stosowania dezynfekcji ciągłej jest dawkowanie niewielkich ilości preparatu, co nie wpływa agresywnie na instalację. Stosowanie biocydów to nie jedyny sposób walki z biofilmem.

W przypadku wody pitnej lepiej sięgnąć po metodę chlorowania. Idealnie sprawdzi się w tym przypadku preparat oparty na dwutlenku chloru, który stanowi także skuteczne narzędzie w walce z Legionellą. Przeczytaj również: Biocydy – jaki wybrać? Cena, gdzie kupić?

O czym jeszcze należy pamiętać, aby ograniczyć pojawianie się osadu z mikroorganizmów? Projekt i montaż instalacji wodnej powinny być maksymalnie uproszczone, aby biofilm nie miał się gdzie rozwijać. W kwestii materiałów dość dobrze sprawdza się gładka stal kwasoodporna, ale nie wolno zapominać o regularnym myciu całej instalacji.

W jaki sposób dobierać biocydy do dezynfekcji?

Biocydy przeznaczone do korekty chemicznej wody są dostępne na rynku pod wieloma postaciami. Z uwagi na szeroki preparatów chemicznych, praktycznie każdy znajdzie środki indywidualnie dopasowane do potrzeb swojej instalacji czy też procesów technologicznych.

Wybór nie zawsze jest jednak oczywisty, dlatego tym chętniej zachęcam do kontaktu. Wspólnie na pewno znajdziemy najbardziej optymalnie rozwiązanie w kwestii kondycjonowania wody.