Strona główna » Blog » Jak usunąć amoniak z wody?

Jak usunąć amoniak z wody?

Autor: Piotr Pisarski | Kategoria: Rozwiązania dla domu
Data aktualizacji: kwi 17, 2024

Amoniak może mieć bardzo niekorzystny wpływ na jakość wody z własnego ujęcia. Warto zmierzyć jego stężenie i zadbać o to, aby było jak najniższe. Najbardziej skuteczne usuwanie amoniaku z wody odbywa się poprzez zastosowanie selektywnych złóż jonowymiennych.

Spis treści:

Amoniak w wodzie – co warto wiedzieć?

Amoniak to nieorganiczny związek azotu i wodoru, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie tworząc jony amonowe NH4+. Obecność danej formy amoniaku  w wodzie zależy od pH i temperatury wody. Jeżeli jej odczyn jest alkaliczny, wówczas amoniak występuje w wodzie jako gaz, natomiast przy kwaśnym pH – w formie rozpuszczalnej. W wodach naturalnych najczęstszą formą jest amoniak właśnie w formie rozpuszczalnej. Obecność jonów amonowych w wodzie jest także skutkiem zanieczyszczeń komunalnych, rolniczych i przemysłowych. O tym, że woda mogła zostać zanieczyszczona ściekami będzie świadczyła jednocześnie wysoka utlenialność, podniesione stężenie innych form azotu, opalescencja wody, a także bakterie w wodzie. Jony amonowe mogą się dostać do wody również wskutek dezynfekcji wody chloraminą, lub wskutek wymywania z rur betonowych. Obecność amoniaku w wodzie zmienia jej parametry organoleptyczne, takie jak smak i zapach.

Zawartość jonów amonowych i amoniaku w wodzie jest jednym ze wskaźników określających zanieczyszczenie wody.

Normy amoniaku w wodzie

Zawartość amoniaku w wodzie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kiedyś obowiązywała inna norma dla wody chlorowanej oraz niechlorowanej, obecnie nie ma już takiego rozróżnienia.

Maksymalne stężenie jonu amonowego w wodzie pitnej, o którym mówią normy wody pitnej, wynosi 0,5 mgNH4/l, natomiast dla azotu amonowego jest to 0,38 mgN-NH4/l.

Technologie usuwania amoniaku z wody

Usuwanie amoniaku z wody może się odbywać na różne sposoby. W zależności od formy amoniaku oraz fizykochemicznych parametrów wody, stosuje się jedną z trzech metod:

  • Odgazowanie
  • Biologiczna nitryfikacja
  • Wymiana jonowa

Pierwszy sposób sprawdza się w przypadku gazowej postaci amoniaku, który można łatwo usunąć poprzez napowietrzanie wody. Nitryfikacja biologiczna często towarzyszy procesom odżelaziania i odmanganiania.

Najskuteczniejsza metoda usuwania amoniaku (jonu amonowego) z wody to wymiana jonowa na specjalnych złożach.

Wymiana jonowa zachodzi na kationitach, pracujących w cyklu sodowym (kationy usuwane z wody są wymieniane na jony sodu). W przypadku stacji uzdatniania wody o niewielkiej wydajności jest to rozwiązanie najbardziej rozsądne. Dobór odpowiedniego urządzenia nie zawsze wydaje się jednak oczywisty na pierwszy rzut oka. Właśnie dlatego warto zlecić badania wody, aby poznać jej skład fizykochemiczny. Mając dokładne wyniki, warto poprosić o pomoc eksperta z branży uzdatnia wody.

Darmowa konsultacja

Usuwanie amoniaku z wody – przegląd urządzeń

W kontekście rozwiązań dla domu, do usuwania amoniaku z wody najlepiej wybrać stacje wielofunkcyjne, które uzdatniają wodę w całym budynku.

Dwuczęściowa stacja wielofunkcyjna

Jeśli woda użytkowa pochodząca ze studni zawiera różne zanieczyszczenia zawsze polecam serię Ecoperla Multitower, która oczyszcza wodę kompleksowo.

Piotr Pisarski

Seria Ecoperla Multitower obejmuje trzy urządzenia w różnych rozmiarach, których dobór zależy od oczekiwanej wydajności, a także ilości zanieczyszczeń obecnych w wodzie. Specjalnie dobrana mieszanka filtracyjna oczyści wodę z nadmiaru żelaza, manganu, substancji organicznych i amoniaku, a dodatkowo zredukuje twardość wody i poprawi jej barwę. Kiedy do wnętrza urządzenia wpływa woda, trafia na mieszankę złóż i przepływa kolejno przez każdą z warstw. Na każdej z nich, po kolei usuwany jest inny rodzaj zanieczyszczeń. Dobrej jakości złoże wielofunkcyjne w Ecoperla Multitower skutecznie pracuje przez wiele lat.

Kompaktowa stacja wielofunkcyjna

Alternatywa dla dwuczęściowej stacji wielofunkcyjnej to urządzenie Ecoperla Multicab. Kompaktowa stacja wielofunkcyjna ma niewielkie wymiary, a wszystkie elementy są umieszczone w zgrabnej, designerskiej obudowie. Urządzenia tego typu obsługuje się równie łatwo, co zmiękczacze wody, a samo złoże jest regenerowane za pomocą roztworu solanki.

Dlaczego należy usuwać amoniak z wody?

Należy pamiętać, że choć amoniak cząsteczkowy może być szkodliwy dla organizmów wodnych, to sam jon amonowy jest zasadniczo nieszkodliwy, również w kontekście ludzkiego zdrowia. Z drugiej strony, obecność tego związku w instalacjach wodnych wpływa na zmniejszenie ilości tlenu. W środowisku beztlenowym dochodzi natomiast do szybszego rozwoju bakterii, które mogą powodować poważne dolegliwości i choroby. Wysokie stężenie amoniaku w wodzie może ograniczać skuteczność dezynfekcji wody studziennej. Osoby korzystające z kranówki pochodzącej z własnego ujęcia odczują wówczas zmianę parametrów organoleptycznych wody. Warto również pamiętać, że jony amonowe w wodzie mogą się przyczyniać do powstawania innego, znacznie bardziej realnego zagrożenia, jakim są azotyny.

Jak usunąć amoniak z wody – podsumowanie

Usuwanie amoniaku z wody użytkowej nie jest trudne i może się odbywać na trzy różne sposoby. Najskuteczniejsza metoda filtracji to w tym przypadku wymiana jonowa. Jeśli zastanawiasz się, jak usunąć amoniak z wody, sięgnij po sprawdzone rozwiązania od doświadczonych producentów cieszących się na rynku renomą. W kwestii czystej wody nie ma bowiem żadnych kompromisów.

Autor
Autor: Piotr Pisarski

Ekspert z branży uzdatniania wody. Od ponad 10 lat prowadzi bloga o filtracji wody i pomaga w doborze stacji uzdatniania wody.