Strona główna » Blog » Kondycjonowanie wody – przegląd rozwiązań

Kondycjonowanie wody – przegląd rozwiązań

Autor: Piotr Pisarski | Kategoria: Rozwiązania dla przemysłu
Data aktualizacji: mar 26, 2018

Występujące w instalacjach problemy z korozją i kamieniem kotłowym mają swe źródło w wodzie, która wypełnia system. Niska jakość wody zasilającej układ jest często pierwotną przyczyną awarii. Kondycjonowanie wody to nic innego, jak korygowanie parametrów fizyko-chemicznych wody za pomocą specjalistycznych preparatów chemicznych. Często konieczne jest również wstępne uzdatnienie wody. Kondycjonowanie wody stosuje się w systemach wodnych o różnej wielkości oraz o różnorakim przeznaczeniu. Prowadzenie programów kondycjonowania ma na celu stworzenie optymalnych warunków pracy instalacji wodnej, co pozwala zwiększyć efektywność działania oraz zachować jej sprawności. Działania takie mogą przynieść znaczne oszczędności ekonomiczne. Decydując się na wprowadzenie programu kondycjonowania wody należy wybierać preparaty najwyższej jakości. Proponuję zdać się na wiedzę i wieloletnie doświadczenie firmy Transhelsa.

Gdzie stosuje się kondycjonowanie wody?

Problemy z wodą występują zarówno w dużych instalacjach przemysłowych, jak i mniejszych domowych systemach wodnych. Problemy z kamienieniem kotłowym i korozją zakłócają pracę układów grzewczych, parowych, jak i chłodniczych. Dotyczą również instalacji wody pitnej. W przypadku wody chłodniczej oraz pitnej i użytkowej często dochodzi również do skażeń biologicznych.

Jakimi środkami kondycjonuje się wodę?

Ze względu na typ problemu, z jakim walczymy w instalacji wodnej, możemy wyróżnić następujące typy produktów do kondycjonowania wody: inhibitory korozji, środki antyosadowe (w tym antyskalanty dla stacji odwróconej osmozy np. Transophos czy Transophos HS), biocydy (np. Biozid TDB MV, Biozid TDB LA 1209) oraz środki czyszczące (HR, CTV, WSL). Preparaty chemiczne w pierwszej kolejności dobierane są na podstawie parametrów wody, rodzaju i przeznaczenia instalacji. Jeżeli w układzie występują problemy wynikające z braku lub nie prawidłowego dozowania (jak korozja, osady), ten czynnik również należy wziąć pod uwagę. Bardzo istotne są także materiały, z jakich instalacja została wykonana. W przypadku instalacji z elementami z aluminium ważna jest kontrola pH. Firma Transhelsa posiada w ofercie gotową mieszankę dedykowaną takim systemom – Hydrogel H 140 AL. Różne zastosowania wody generują specyficzne potrzeby, dlatego najczęściej dla układów chłodniczych stosuje się inne środki aniżeli dla instalacji grzewczych

Zapobieganie korozji

W przypadku korozji zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest prewencja. W celu zabezpieczenia instalacji przed tym problemem stosuje się inhibitory korozji. Są to specjalistyczne preparaty kondycjonujące wodę w celu zabezpieczenia instalacji. Ich działanie może opierać się na wiązaniu metali występujących w wodzie w związki kompleksowe (serie Hydrogel H dla wody grzewczej oraz Hydrogel N dla systemów chłodzenia), neutralizowaniu rozpuszczonych w wodzie wolnych gazów jak tlen czy dwutlenek  węgla (linia Transofit), budowaniu na wewnętrznych powierzchniach systemów wodnych antykorozyjnych warstw ochronnych,  czy też podwyższaniu lub obniżaniu wartości pH. Środki te dobiera się w oparciu o wyniki analizy wody surowej oraz parametry uzyskane po jej wstępnym uzdatnieniu za pomocą urządzeń filtracyjnych. W walce z korozją polecam środki kombinowane z serii Hydrogel, Spezialgel oraz pochłaniacze tlenu marki Transofit.

Walka z kamieniem kotłowym

Kamień kotłowy to rodzaj osadu mineralnego występujący na powierzchniach urządzeń oraz zbiorników, w których wykorzystywana jest nieuzdatniana woda. Kamień kotłowy pochodzi głównie od węglowodorów wapnia i magnezu obecnych w wodzie. Kamienne osady występujące na wymiennikach ciepła powodują straty energetyczne, stanowiąc dodatkową przeszkodę w procesie przekazywania energii cieplnej. Występowanie kamienia ogranicza dodatkowo drożność instalacji. Zmniejszenie przepływów może z kolei spowodować wystąpienie różnic w poziomie wody, co może doprowadzić do awarii.

W celu zredukowania kamiennych osadów przede wszystkim obniża się twardość wody za pomocą stacji uzdatniających. Pozostałą po filtracji twardość resztkową wody można natomiast zneutralizować dzięki kondycjonowaniu wody. Środki chemiczne o działaniu przeciwosadowym (np. Hydrogel H 110 FD, Hydrogel H 202 AM) tworzą wiązania, które zapobiegają wytrącaniu się osadów twardości resztkowej. Jeśli dojdzie już do odłożenia się kamienia na powierzchni układu, wskazane jest przeprowadzenie czyszczenia chemicznego. Dla instalacji grzewczych polecam preparat HR, dla wież chłodniczych natomiast środek CTV.

Do środków zwalczających osady mineralne należą antyskalanty, czyli środki powstrzymujące proces krystalizacji soli rozpuszczonych w wodzie. Dozowanie antyskalantów dotyczy najczęściej systemów, w których skład wchodzi stacja osmotyczna. Środki te zapobiegają zapychaniu się membran (fouling membran osmotycznych) i znacznie wydłużają ich żywotność. Regularne kondycjonowanie wody z użyciem antyskalantów firmy Transhelsa (Transophos, Transophos HS)  pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów wody, co pozwala uniknąć problemów z osadami. Jeśli fouling membran osmotycznych jest już zaawansowany, rozwiązaniem problemu mogą być opracowane z myślą o stacjach odwróconej osmozy chemiczne środki czyszczące RO-Clean.

Usuwanie zanieczyszczeń organicznych

W instalacjach chłodniczych, takich jak np. otwarte wieże chłodnicze oraz w instalacjach wody pitnej i użytkowej, mogą gromadzić się osady pochodzenia mikroorganicznego. Chcąc usunąć problem biofilmu, a nawet występujących niekiedy glonów przeprowadza się dezynfekcję. W zależności od tego, jak silne jest zanieczyszczenie oraz biorąc pod uwagę czy woda jest wykorzystywana do celów spożywczych (ewentualnie czy występuje kontakt z ludzką skórą) dobierane są środki dezynfekujące. W przypadku wody pitnej można wykorzystać metodę chlorowania. Szczególnie skuteczne jest stosowanie technologii dwutlenku chloru. Oparty na dwutlenku chloru Oxodes to właśnie taki preparat. Oxodes jest skutecznym rozwiązaniem również w walce z Legionellą. W instalacjach, w których woda nie ma kontaktu z żywnością czy skórą, stosuje się biocydy. Biocyd to silnie działający środek biobójczy, który rozwiązuje problem zanieczyszczeń biologicznych. Zaleca się stosowanie dezynfekcji w sposób ciągły (z użyciem Biozid TDB MV), a w razie konieczności należy jednorazowo wprowadzić uderzeniowo wysoko skoncentrowany preparat (Biozid TDB LA 1209). Usuwanie osadów organicznych jest istotne nie tylko ze względu na zachowanie drożności instalacji, ale jest to istotny element przeciwdziałania korozji (korozja mikrobiologiczna).

Jak wybrać odpowiedni produkt?

Dobór preparatu do kondycjonowania wody powinien opierać się na aktualnych wynikach analizy wody. Na postawie informacji o jakości wody surowej oraz parametrów wody po wstępnym uzdatnieniu należy wybrać środek korygujący nieprawidłowości. Wybór odpowiedniego środka i ustalenie dawki dozowania powinny opierać się na wiedzy eksperta z dziedziny uzdatniania i kondycjonowania wody. Zatem zadania te najlepiej powierzyć specjalistom.

Problemy z wodą w instalacji najczęściej są złożone, dlatego też zaleca się stosowanie środków kombinowanych o szerokim spektrum działania. Firma Transhelsa oferuje swoim Klientom wiele specjalistycznych preparatów, które zabezpieczają przed korozją i jednocześnie zapobiegają wytrącaniu się osadów twardej wody. Dodatkowo środki dedykowanie obiegom chłodniczym są skomponowane tak, by nie wspierały wzrostu biologicznego. Transhelsa posiada w ofercie środki do kondycjonowania wody w zamkniętych, otwartych (wieże chłodnicze) i półotwartych obiegach chłodniczych, systemach grzewczych, układach parowych oraz instalacjach wody pitnej i użytkowej. Decydując się na zakup środków chemicznych warto skorzystać również z profesjonalnego serwisu. Dozowanie środków chemicznych wymaga wiedzy i precyzji, przynosi za to znakomite efekty.

Autor
Autor: Piotr Pisarski

Ekspert z branży uzdatniania wody. Od ponad 10 lat prowadzi bloga o filtracji wody i pomaga w doborze stacji uzdatniania wody.