Strona główna » Blog » Recykling wody szarej

Recykling wody szarej

Autor: Piotr Pisarski | Kategoria: Rozwiązania dla przemysłu
Data aktualizacji: paź 9, 2023

Nowoczesne systemy odzysku wody szarej i recyklingu wody deszczowej to przyjazne dla środowiska naturalnego technologie, po które chętnie sięgają projektanci obiektów zarówno przemysłowych, jak i użytkowych oraz mieszkalnych. Szczególnie dobrze wpisują się w potrzeby i wyzwania stojące przed branżą magazynowo-logistyczną oraz sektorem produkcyjnym, w których podejście do infrastruktury wodnej mocno się zmieniło w kontekście malejących zasobów tego cennego surowca. Ponieważ tematyka odzysku deszczówki i recyklingu wody szarej jest wyjątkowo szeroka, w bieżącym artykule chciałabym się skupić przede wszystkim na tym, jakie korzyści przynosi implementacja tych systemów. Jak działają? Czym się różnią od siebie technologie odzysku wody deszczowej i recyklingu wody szarej?

Z czego wynika popularność obu systemów?

Olbrzymie zainteresowanie technologiami odzysku deszczówki i recyklingu wody szarej to wynik poszukiwania, rozumianych na różne sposoby, oszczędności. W obliczu kurczących się zasobów wodnych, na których ograniczenie wpływają anomalie pogodowe wynikające ze zmian klimatycznych, maksymalnie racjonalne korzystanie z wody to w zasadzie jedyne wyjście. Zachęcam również do zapoznania się z treścią artykułów: Czy w Polsce może zabraknąć wody? oraz Ślad wodny, czyli ile tak naprawdę wody zużywamy? Inne sposoby na oszczędzanie opisałem już w artykule: Jak skutecznie obniżyć rachunki za wodę?

Z drugiej strony, czysto pragmatycznej, olbrzymie znaczenie ma również oszczędność z ekonomicznego punktu widzenia. Szacuje się, że okres zwrotu z inwestycji w system odzysku wody szarej wynosi od 2 do 7 lat, według innych źródeł od 3 do 5 lat. Wszystko zależy od zastosowanych technologii i wielkości instalacji.

Woda szara i woda deszczowa to nie to samo

Zarówno woda szara, jak i woda deszczowa to systemy, które wymagają wydzielonego układu po stronie tłocznej. W obu przypadkach wodę oczyszczoną można też stosować w podobnym celu. Możliwe jest połączenie systemu odzysku wody deszczowej z instalacją wody szarej. Nic zatem dziwnego, że wiele osób myli te dwa pojęcia. Tym, co diametralnie odróżnia od siebie oba systemy jest – źródło zasobów.

Woda szara to lekko zanieczyszczony ściek pochodzący z pryszniców i umywalek. Systemy odzysku dobiera się w tym przypadku pod kątem możliwości zebrania i poddania recyklingowi ścieku w układzie dobowym oraz zapotrzebowania na wodę w budynku.

Woda deszczowa to opad atmosferyczny zbierany z dachu i gromadzony w specjalnym zbiorniku retencyjnym. Ze względu na nierównomierne rozłożenie i nieprzewidywalność opadów, szczególnie istotny jest dobór zbiornika o odpowiedniej pojemności. Aby zachować pełną sprawność systemu, w budynkach komercyjnych magazynuje się deszczówkę na około 20-30 dni.

Jak działa technologia odzysku wody deszczowej?

Skuteczne wdrożenie technologii odzysku wody deszczowej zależy od kilku czynników, takich jak:

  • Prawidłowa ocena zapotrzebowania na wodę deszczową z odzysku
  • Dobór wielkości zbiornika i jego posadowienia pod ziemią lub w budynku (uwarunkowany poziomem wód gruntowych)
  • Nominalna moc układów pompowych
  • Prawidłowy dobór układu filtracyjnego (liczy się wielkość zlewni dachu)

Typowy system odzysku wody deszczowej składa się zazwyczaj z urządzeń filtracyjnych, zbiornika magazynującego wodę oraz układu pompowego obejmującego m. in. zbiornik buforowy niezbędny do połączenia systemu wody opadowej z wodą bytową. Połączenia tego typu powstają zawsze z zastosowaniem zaworu elektromagnetycznego z przerwą powietrzną. Układ pompowy to centrala wody deszczowej, która występuje pod dwoma postaciami, jako:

  • Kompaktowe urządzenie obejmujące hydrofor, zbiornik, automatykę i zawór elektromagnetyczny w jednej obudowie
  • Zbiornik hybrydowy zainstalowany wewnątrz budynku jako niewielki zapas deszczówki, z wbudowanym dopustem wody pitnej oraz oddzielnym hydroforem

Z punktu widzenia obsługi i konserwacji drugie rozwiązanie jest lepsze, ale zajmuje więcej miejsca i nie zapewnia aż tylu możliwości w zakresie automatyki, co wersja kompaktowa. Najważniejszym elementem prawidłowej pracy systemu odzysku wody deszczowej jest odpowiednia filtracja wody opadowej. Uzdatniona ciecz powinna być klarowna, bezwonna i pozbawiona osadów oraz zanieczyszczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Co więcej, układ powinien działać wiele lat bez zarastania zbiornika, czy zmian jakości wody w perspektywie upływającego czasu. Systemy uzdatniania wody należy zawsze dobierać na podstawie wyników profesjonalnej analizy laboratoryjnej. O tym, dlaczego to takie ważne można się przekonać oglądając zamieszczony poniżej materiał filmowy.

W przypadku systemów odzysku wody deszczowej dla przemysłu, należy dodatkowo zwrócić uwagę na oczekiwane parametry wody technologicznej, ponieważ zarówno metoda, jak i sam zakres recyklingu muszą być do nich dopasowane. Pisałem już o tym w artykułach: Przegląd technologii uzdatniania wody dla przemysłu oraz Przemysłowe filtry do wody – przegląd rozwiązań. Odzysk wody deszczowej może być mocno utrudniony w przypadku dachów zielonych. Przed przystąpieniem do projektowania takiego systemu, ważne jest w związku z tym sprawdzenie materiału zlewni.

Z punktu widzenia oszczędności, zastosowanie instalacji odzysku wody deszczowej, czy to w przemyśle, czy do użytku prywatnego, to olbrzymi krok naprzód. Pełen sukces można osiągnąć implementując system recyklingu wody szarej.

Jak działa system odzysku wody szarej?

Systemy recyklingu wody szarej znajdują mają szerokie zastosowanie tam, gdzie pojawia się duża produkcja ścieków szarych i jednocześnie wysokie zapotrzebowanie na wodę. Instalacje tego typu sprawdzają się tym samym na osiedlach wielorodzinnych, w dużych kompleksach biurowych, w budynkach użyteczności publicznej, a także w hotelach.

Podobnie jak instalacje recyklingu wody deszczowej, również systemy odzysku wody szarej mogą być posadowione w budynku oraz pod ziemią:

  • Systemy naziemne mają zazwyczaj wydajność od 250 do 25.000 litrów na dobę
  • Systemy podziemne mają zazwyczaj wydajność od 500 do 50.000 litrów na dobę

Projektując system odzysku wody szarej trzeba wziąć pod uwagę realną ilość wody, którą można skutecznie zebrać z budynku. Istotne jest także dopasowanie wielkości instalacji do zapotrzebowania na wodę do spłukiwania toalet, prania czy podlewania roślin. W systemie powinien się także pojawić osobny pion zbierający ścieki szare z budynku. W budynku, w którym docelowo ma się znaleźć system odzysku wody szarej, należy uwzględnić pomieszczenie w dolnych kondygnacjach, skąd ścieki można zbierać grawitacyjnie.

Systemy do odzysku wody szarej są zazwyczaj łatwe w użytkowaniu. Zajmują też mało miejsca, co wynika z ciągłego zapotrzebowania na wodę. W przeciwieństwie do odzysku deszczówki, instalacja systemu recyklingu wody szarej nie wymaga obecności dużych zbiorników magazynujących, ponieważ woda jest zużywana na bieżąco. Nowoczesne instalacje pracują automatycznie, a poziom wody jest monitorowany w trybie ciągłym przy użyciu specjalnych sterowników.

Odzysk i recykling wody – to się opłaca!

Nie ulega wątpliwości, że obie technologie – recykling wody szarej i odzysk deszczówki – są bardzo przyszłościowe. Oszczędzanie wody w każdej formie niesie bowiem ze sobą mnóstwo wymiernych korzyści, zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych. Współczesne systemy do odzysku deszczówki i recyklingu wody szarej są już na tyle zaawansowane technologicznie, że można je implementować nie tylko do nowych projektów budowlanych, ale także adaptować do konstrukcji już istniejących. Dzięki temu, oszczędzanie wody i jej ponowne wykorzystanie nie stanowi już tylko domeny supernowoczesnych domów i zakładów przemysłowych, ale może stać się rzeczywistością każdego z nas.

Odzysk wody deszczowej i recykling wody szarej – postaw na profesjonalistów

Na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących nowoczesne technologie oraz systemy odzysku wody deszczowej i recyklingu wody szarej. Decydując się na konkretne rozwiązania, opłaca się wybrać profesjonalistów dysponujących kompletną gamą rozwiązań i możliwościami doradztwa projektowego. Kiedy kluczowe jest szybkie rozpoznanie potrzeb oraz dostosowanie projektu do profilu działalności i wymagań związanych z certyfikacją, nie warto ufać przypadkowi. Jest masz jakiekolwiek trudności z zagospodarowaniem wody w budynku, zarówno komercyjnym, jak i prywatnym, skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci za darmo.

Autor
Autor: Piotr Pisarski

Ekspert z branży uzdatniania wody. Od ponad 10 lat prowadzi bloga o filtracji wody i pomaga w doborze stacji uzdatniania wody.