Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Woda, która ma zostać oczyszczona wywiera nacisk na półprzepuszczalną membranę, w wyniku czego cząstki wody są w stanie przejść przez pory membrany (osmoza). Woda (woda odrzucona cechująca się dużym stężeniem soli), która nie została przepuszczona przez membranę zostaje usunięta do kanalizacji.

Ponieważ, średnica porów membrany jest mniejsza niż 0,0001 mikrona, tylko cząsteczki wody i pewna ilość minerałów (sodu,potasu, wapnia, magnezu itp.) są w stanie przedostać się przez membranę.

Składniki nieorganiczne usuwane przez membranę osmotyczną

PIERWIASTEK/ZWIĄZEKREDUKCJA
SÓD90-95%
WAPŃ93-98%
MAGNEZ93-98%
ALUMINIUM93-98%
MIEDŹ93-98%
NIKIEL93-98%
CYNK93-98%
BAR93-98%
WĘGLANY93-98%
CHLOR90-95%
WODOROWĘGLANY90-95%
AZOTANY45-55%
FOSFORANY93-98%
FLUORKI93-98%
CYJANKI90-95%
SIARCZKI90-95%
BOR40-45%
ARSZENIK93-98%

Składniki organiczne usuwane przez membranę osmotyczną

PIERWIASTEK/ZWIĄZEKREDUKCJA
KWASY HUMUSOWE98%
GLUKOZA98-99%
ACETON70%
IZOPROPANOL90%
ETYLOBENZEN71%
ETYLOFENOL84%
TETRACHLORIPROPYLEN68-80%
MOCZNIK70%
1,2,4 TRICHLOROBENZEN96%
1,1,1,TRICHLOROETAN98%

Wpływ ciśnienia i temperatury na membranę osmotyczną

Membrana osmotyczna usuwa zazwyczaj 95% soli, jednakże ilość ta może ulegać zmianie w zależności od jakości, ilości i temperatury wody.

Zależność temperatury na produkcję

Temperatura (ºC)Produkcja
60,38
80,45
100,52
120,59
140,66
160,70
180,77
200,85
220,88
251,00
281,09
301,16
321,23
341,30

Zależność ciśnienia na produkcję

Ciśnienie (Bar)ProdukcjaOdrzut soli (%)
0,700,1784
1,000,2588
1,500,3390
1,750,4292
2,500,5893
4,001,0095
4,501,0895
4,901,1795
5,201,2595
5,801,4295

Żywotność membrany jest szacowana na podstawie procentowej ilości zanieczyszczeń usuniętych z wody.

Jeżeli wydajność membrany spadła poniżej 70% oznacza to, że przestaje ona prawidłowo funkcjonować. Stosując konduktometr lub miernik TDS porównaj wartości przewodności wody surowej z przewodnością wody oczyszczonej.

Wpływ wysokiego stężenia zanieczyszczeń w wodzie

Stężenie zanieczyszczeń i innych substancji rozpuszczonych w wodzie surowej wpływa na wydajność systemu odwróconej osmozy. Im większe stężenie substancji w wodzie tym wyższe ciśnienie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu odwróconej osmozy.

Tabela ciśnień w zależności od przewodności

MAKSYMALNA PRZEWODNOŚĆ NA WEJŚCIU TDS*MINIMALNE CIŚNIENIE NA MEMBRANIE**
Do 200 ppm3.5 bar
Pomiędzy 200 a 500 ppm3.8 bar
Pomiędzy 500 a 800 ppm4.0 bar
Pomiędzy 800 a 1200 ppm4.3 bar
Pomiędzy 1200 a 1500 ppm4.5 bar

* Test przeprowadzono na membranie150 GDP przy temperaturze 14°C, bez ciśnienia wylotowego, twardość 15°HF skorygowana roztworem NaCl

** Ciśnienie dla produkcji 18 l/h