Wkłady antybakteryjne

Wkłady do filtrów, które redukują ilość bakterii i mikroorganizmów w wodzie. Stwarzają warunki niesprzyjająće rozwojowi flory bakteryjnej. Konstrukcja wkładów sprawia, ze woda, która stoi w filtrze nie jest narażona na wtórne zanieczyszczenie bakteriologiczne.
Efektywność wkładów antybakteryjnych (np. ceramicznych) jest bardzo ograniczona. Nie usuwają one wirusów, cyst, patogenów nawet w połowie tak dokładnie jak robi to lampa UV. Wkłady antybakteryjne stosuje się głównie w celu zabezpieczenia instalacji filtracyjnej przed namnażaniem się na złożach filtracyjnych mikroorganizmów.
Wkłady z glinki ceramicznej

Wkłady z glinki ceramicznej

Glinkokrzemian posiada dokładność filtracji do 0,3 mikrona przez co część bakterii, wirusów i cyst jest zatrzymana na powierzchni glinki. Glinkę ceramiczną można w prosty sposób poddawać regeneracji – wystarczy przepłukać wkład wodą. W przypadku zapchania wkładu należy wymienić go na nowy. Wkłady ceramiczne stosuje się w przypadku braku konieczności instalacji lamp bakteriobójczych.
Wkłady z preparatem KDF

Wkłady z preparatem KDF

Granulat typu miedź-cynk redukuje zanieczyszczenia w wodzie na zasadzie reakcji utleniania i redukcji. Preparat KDF dodawany jest do wielu wkładów, w tym do węgla aktywnego. Preparat KDF zabezpiecza złoża przed rozwojem bakterii i wirusów na ich powierzchni. Czynnik KDF stwarza niekorzystne środowisko dla bakterii, grzybów i innych drobnoustrojów.

Poznaj lepsze sposoby na usunięcie bakterii z wody

Urządzenia do usuwania bakterii i wirusów w domu i w przemyśle

Membrany osmotyczne

Stosuje się je w filtrze osmotycznym. Woda przenika przez pory, które oddzielają wszelkie zanieczyszczenia i przepuszczają tylko krystalicznie czystą wodę.

Lampy bakteriobójcze

W bezpieczny i sprawdzony sposób hamują rozwój mikroorganizmów. Bakteriobójcze lampy UV dezynfekują wodę bez użycia temperatury i chemikaliów.

Dozowniki chloru

Jest to najbardziej popularna metoda stosowana w procesie uzdatniania wody pitnej. Polega ona na odpowiednim dozowaniu podchlorynu sodu. Metoda stosowana w przemyśle.