Wkłady odżelaziające

Wkłady odżelaziające posiadają mieszankę złóż, które obniżają stężenie żelaza i manganu w wodzie. Do wkładów nie należy używać wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz wody, która posiada zanieczyszczenia mechaniczne.
Wkłady odżelaziające do filtrów narurowych stosuje się bardzo rzadko, ponieważ proces odżelaziania jest na tyle skomplikowany, że w doskonałej większości przypadków wymaga zastosowania kolumny filtracyjnej. Przed filtrem odżelaziającym (nie ważne czy filtrem narurowym czy centralnym) zastosować filtr sedymentacyjny. Złoża odżelaziające są bardzo wrażliwe na wszystkie zawiesiny i związki koloidalne w wodzie. Dostanie się zanieczyszczenia mechanicznego do złoża może zaburzyć działanie filtra i znacznie zmniejszyć efektywność filtracji.

Złoża odżelaziające posiadają dodatkowe właściwości pozwalające na eliminację z wody manganu oraz siarkowodoru

 

Skuteczność działania złoża odżelaziającego we wkładach zależy od ogólnych parametrów wody. Tak jak w przypadku filtrów centralnych – potrzebna jest informacja o odczynie wody oraz o stopniu utlenialności wody. Bardzo często przed filtrem odżelaziającym konieczne jest napowietrzenie wody, które powoduje, że wodorotlenek żelaza (II) zamieniany jest na wodorotlenek żelaza (III). Wytrącony osad łatwo usuwa się złożem filtracyjnym. W przypadku konieczności napowietrzenia wody w 99% przypadków należy instalować filtr odżelaziający na cały dom.

 

Do regeneracji złóż odżelaziających używa się napowietrzonej wody lub nadmanganianu potasu KMnO4

Złoże Greensand zapewnia usunięcie żelaza i manganu. Następuje podniesienie ich stopnia utlenienia, wytworzenie się związków trudnorozpuszczalnych oraz zatrzymanie ich na złożu. Do regeneracji złoża Greensand stosuje się roztwór nadmanganianu potasu KMnO4.

Złoże Brim zapewnia efektywną i ekonomiczną eliminację związków żelaza. Dzięki swoim właściwościom katalizuje reakcje utleniania żelaza, a następnie zatrzymuje powstające związki trudno rozpuszczalne dzięki wysokiemu współczynnikowi filtracji. Przy wyższym odczynie pH może być stosowany także do usuwania manganu. Przy zastosowaniu złoża Brim konieczna jest obecność w wodzie tlenu rozpuszczonego.

Złoże Defeman zapewnia bardzo efektywną eliminację manganu i żelaza. Szczególnie polecany jest przy uzdatnianiu wód o znacznej zawartości manganu. Dzięki silnie utleniającym właściwościom w złożu następuje podniesienie stopnia utlenienia manganu i żelaza, a powstające trudnorozpuszczalne związki zatrzymywane są na złożu. Regeneracja złoża Defeman odbywa się jedynie poprzez płukanie napowietrzoną wodą, nie wymaga zatem stosowania dodatkowych substancji chemicznych.