Wkłady zmiękczające

Wkłady zmiękczające wodę działają w oparciu o złoże jonowymienne. Podczas przepływu wody przed filtr następuje wymiana jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Żywicę kationitową można zregenerować roztworem solanki.
Polecane wkłady zmiękczające znajdziesz w sklepie internetowym

Złoże jonowymienne

Wkłady zmiękczające to wkłady ze złożem jonowymiennym. Działa ono dokładnie tak samo jak złoże używane do filtrów centralnych. Wkłady zmiękczające można samemu uzupełniać. W przypadku spadku efektywności złoża, wkład można regenerować roztworem chlorku sodu NaCl. W praktyce nie stosuje się regeneracji złoża we wkładach do filtrów narurowych, ponieważ wymiana wkładu jest relatywnie niedroga, a proces regeneracji dość skomplikowany.

Wkłady zmiękczające

Wkłady zmiękczające stosowane są w filtrach 10 calowych i 20 calowych. Takie filtry montowane są zazwyczaj w przypadku wody o niezbyt wysokiej twardości lub w systemach filtrów kuchennych. Do kompleksowego zmiękczenia wody w domu stosuje się filtry centralne ze złożem jonowymiennym i osobnym pojemnikiem na solankę. Solanka (rozpuszczone tabletki solne) odpowiedzialne są za regenerację złoża jonowymiennego. Centralne zmiękczacze wody są dużo większe niż zwykłe filtry narurowe.

Twarda woda

W zakładach wodociągowych

Twarda woda to „lekarstwo” dla starej i zardzewiałej magistrali wodociągowej, którą płynie woda do naszych domów. Kamień kotłowy, który odkłada się na rurach wodociągowych zasklepia wszelkie szczeliny i pęknięcia uszczelniając tym samym instalację (magistralę wodociągową).

W gospodarstwach domowych

Jest przyczyną osadów, które odkładają się na rurach, grzałkach, dyszach i elementach armatury w domu. Woda bogata w jony wapnia i magnezu ogranicza sprawność instalacji cieplnej i w afekcie może doprowadzić do jej awarii oraz uszkodzenia kotła grzewczego.

W zakładach przemysłowych

W wodzie twardej trudniej przebiegają procesy technologiczne, m.in. gotowanie. Twarda woda potrafi także zaburzyć procesy wytwórcze oraz pracę urządzeń przemysłowych. Twarda woda może mieć także ujemy wpływ na jakość końcowych produktów spożywczych.

Im wyższa twardość wody tym większe jej napięcie powierzchniowe

Worek złoża do zmiękczacza wody
Napięcie powierzchniowe to zjawisko powstawania cienkiej błony na powierzchni wody. W dziedzinie uzdatniania wody oznacza to, że im wyższe napięcie powierzchniowe, tym trudniej zwilżać wszelkiego rodzaju powierzchnie i co za tym idzie – trudniej je czyścić.

Woda z mniejszym napięciem powierzchniowym nie wymaga użycia dużej ilości mydła oraz detergentów do utrzymania czystości.

Napięcie powierzchniowe wody można zmienić, zmieniając temperaturę wody lub dodając do wody różne związki chemiczne zwane detergentami.

Możliwość mieszania różnych cieczy zależy od tego, czy siły oddziaływania między cząsteczkami różnych cieczy są mniejsze, czy też większe od sił spójności. Przykładowo olej i benzyna nie miesza się z wodą, ale olej miesza się z benzyną.