Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Woda stanowi jeden z najważniejszych czynników, mających wpływ na prosperowanie pralni przemysłowych. Jest wykorzystywana praktycznie na każdym etapie działalności. Jakiej jakości wody potrzebują pralnie przemysłowe? W jaki sposób uzdatnia się wodę do pralni przemysłowych? Na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę?

Właściciele pralni, niezależnie od rodzaju i przeznaczenia, powinni przywiązywać szczególną uwagę do jakości wody. Odgrywa ona podstawową rolę. Ma wpływ na eksploatację większości urządzeń obecnych w pralni, z czego najbardziej na wydajność i funkcjonalność pralek. Ma istotne znaczenie w prawidłowej pracy kotłów grzewczych i innych urządzeń. Nie wolno też zapomnieć o tym, że ma ogromny wpływ na bezpośrednią usługę, czyli jakość samego prania.

Jak zazwyczaj wygląda proces pracy pralni przemysłowej?

W przypadku prania wodnego podstawowym procesem jest pranie oraz odwadnianie mechaniczne. Aby móc poprawnie i efektywnie przeprowadzić ten proces, niezbędne są profesjonalne pralnico-wirówki przemysłowe o zróżnicowanej pojemności, dostosowanej do potrzeb danego zakładu. Ładowność waha się od kilku kilogramów do nawet 100 kilo. Cykl prania jest uzależniony od rodzaju pranej bielizny i może trwać około 40 do 90 minut. Oprócz prania w pralnico-wirówkach przeprowadzane jest także mechaniczne odwirowywanie bielizny. Dzięki temu z pranych tkanin odprowadzana jest wilgoć. Kolejnym etapem jest suszenie. Tu z bielizny całkowicie usuwana jest woda pozostała jeszcze po odwirowaniu. To proces połączony z prasowaniem mechanicznym bądź przeprowadzany w suszarkach bębnowych. Ostatnim etapem jest kompletowanie. To czynność, która kończy cały proces technologiczny. Gromadzone są w nim wszystkie sztuki w obrębie jednego zlecenia.

W pralniach tunelowych woda jest wykorzystywana cały czas w poszczególnych przedziałach, z których składa się urządzenie. Woda jest stosowana między innymi w: przepływie w przeciwprądzie, w kąpieli stojącej i wymianie kąpieli. Podczas działania ładunek jest przemieszczany stopniowo z przedziału do przedziału, a pojedyncze przedziały są łączone w strefy.

Urządzenia w przemysłowych pralniach wodnych

Kluczem do sukcesu każdej przemysłowej pralni jest odpowiednio skomponowany park maszynowy oraz zastosowanie wysokiej klasy środków chemicznych do procesu oczyszczania bielizny. Wśród najważniejszych urządzeń, które muszą znaleźć się w przemysłowej pralni są:

Pralnico-wirówki – to urządzenia, które cechuje znacznie bardziej solidna konstrukcja i dłuższa żywotność w odniesieniu do pralek domowych. Wydajność i rodzaj tych urządzeń są dobierane między innymi na podstawie dziennego/miesięcznego tonażu prania oraz profilu działalności pralni przemysłowej. Na rynku dostępne są różne modele, w tym także: z podgrzewaniem elektrycznym, elektryczno-parowym, parowym.

Suszarki przemysłowe – niezbędnym wyposażeniem pralni wodnych są suszarki. Te urządzenia są często wyposażane w specjalistyczne programatory, dające możliwość regulacji parametrów takich jak: czas, temperatura. Dodatkowo posiadają także czujniki wilgoci. Ich kluczowym elementem jest bęben wykonywany ze stali nierdzewnej lub bęben galwanizowany. Zazwyczaj suszarki mają możliwość rewersu bębna. Na rynku można spotkać się z suszarkami o zasilaniu: elektrycznym, gazowym, parowym.

Magle przemysłowe – w pralniach, które zajmują się oczyszczaniem bielizny płaskiej, niezbędna jest obecność magla przemysłowego. Wstępnie podsuszane pościele, obrusy, serwetki, prześcieradła są następnie maglowane, składane, wydawane do pakowania. Tu również do wyboru są magle o zasilaniu: parowym, gazowym, elektrycznym.

Instalacje w pralniach przemysłowych

Każda pralnia powinna być wyposażona w specjalnie przygotowane instalacje, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie.

  • Instalacja elektryczna
  • Instalacja wodno-kanalizacyjna
  • Instalacja pary technologicznej
  • Instalacja wentylacyjna

Instalację wodno-kanalizacyjną można uznać za priorytetową. Warunkuje procesy technologiczne w pralniach przemysłowych. Woda w pralni jest niezbędna

  • do celów bytowo-gospodarczych
  • do produkcji pary technologicznej oraz grzewczej
  • do celów technologicznych, czyli prania, płukania i innych procesów zachodzących wewnątrz pralek przemysłowych

Na podstawie tych wszystkich czynników określana jest niezbędna ilość wody potrzebnej do zasilania danego zakładu, a także jej jakość. To szczegóły pozwalające na dokładne wykonanie projektów, w tym także tych, związanych z wdrożeniem stacji uzdatniania wody do pralni przemysłowej.

Para technologiczna w pralniach przemysłowych

Para technologiczna spełnia wiele ważnych funkcji w pralniach przemysłowych. Przede wszystkim dzięki niej podgrzewana jest kąpiel piorąca w pralnicach. Kolejnym zadaniem jest wytwarzanie odpowiedniej temperatury w suszarkach, prasach, a także na parownicach i maglach. Ponadto para technologiczna jest wykorzystywana do podgrzewania wody technologicznej w wymiennikach objętościowych. Parę technologiczną można wykorzystywać bez zwrotu lub ze zwrotem kondensatu do kotłowni. Więcej o wytwarzaniu pary wodnej dowiecie się z poprzednich artykułów: Uzdatnianie wody na wytwornice pary, Dlaczego produkcja pary wymaga uzdatniania wody?

Parametry pary wodnej, stosowanej w przemysłowych pralniach wodnych powinny być następujące:

Rodzaje wody zasilającej w pralniach przemysłowych

Pralnie mogą być zasilane z dwóch źródeł, jeśli chodzi o wodę:

  • Woda wodociągowa
  • Własne ujęcia wody – woda ze studni, źródeł, rzek, woda opadowa. Konieczny jest proces uzdatniania, który musi zostać przeprowadzony jeszcze przed zastosowaniem wody

Zaletą zastosowania wody wodociągowej jest przede wszystkim fakt, że jest dostępna na bieżąco, jej jakość odpowiada obowiązującemu w Polsce rozporządzeniu, dzięki czemu nie wymaga dodatkowych, skomplikowanych procesów uzdatniania. Za wadę można uznać stosunkowo wysokie koszty. Z kolei własne ujęcie wody zapewnia minimalne koszty, jeśli chodzi o sam pobór. Nie ma też ryzyka wystąpienia braku dostaw z powodu awarii lub prac konserwacyjnych. Do wad należy ryzyko wystąpienia metali ciężkich oraz drobnoustrojów, substancji szkodliwych

Zużycie wody w pralniach przemysłowych

Najwięcej wody w pralniach jest zużywanej na płukanie. Świeża woda jest niezbędna niezależnie od rodzaju maszyny stosowanej w pralni. Ten proces jest bardzo istotny z kilku powodów. Przede wszystkim płukanie determinuje rodzaj oraz ilość pozostałości środków chemicznych na bieliźnie. Jeśli tkaniny nie zostaną dokładnie wypłukane, pozostałości mogą doprowadzać do problemów związanych ze skórą i występowaniem reakcji uczuleniowych. Ponadto bielizna nie jest w stanie akceptowalnym przez zleceniodawcę. Resztki środków chemicznych mogą także powodować problemy podczas prasowania w prasownicach nieckowych.

Jeśli chodzi o ogólne zużycie wody, to najczęściej źródła podają, że w pralnico-wirówkach na każdy kilogram suchej bielizny wykorzystuje się 20-30 litrów wody, natomiast w pralniach tunelowych jest to od 4 do 10 litrów na każdy kilogram suchych tekstyliów. W konwencjonalnym procesie prania całkowite zużycie wody na proces wynosi 1030 litrów, z czego pranie wstępne to 250 litrów, 180 litrów pranie główne, 600 litrów płukanie.

Jakość wody w pralniach przemysłowych – główne problemy

Jeden z największych problemów z wodą w przypadku pralni przemysłowych stanowi jej stopień twardości. Im jest wyższy, tym więcej budzi powodów do obaw. Twarda woda przekłada się na dwa istotne aspekty w pralniach przemysłowych. Po pierwsze są to urządzenia oraz ich stan techniczny. Po drugie chodzi o zużycie środków chemicznych oraz stan tekstyliów.

Jeśli twarda woda będzie zasilała maszyny w pralni przemysłowej, może dochodzić do powstawania korozji, odkładania się kamienia kotłowego w instalacji oraz na komponentach urządzeń, a także ścierania się ruchomych elementów. Osad prowadzi do poważnych problemów związanych z przepływem, spadkami wydajności, potrzeby zastosowania większej energii do podgrzania wody do odpowiedniej temperatury. Kamienny osad doprowadza do podniesienia kosztów eksploatacyjnych. Ponadto należy doliczyć jeszcze koszty związane z powstałymi awariami oraz większą kontrolą i konserwacją sprzętu. Mimo tych wszystkich działań kamień kotłowy i tak ma ogromny wpływ na skrócenie żywotności pracy maszyn.

Kolejna kwestia to środki chemiczne. Tutaj jest tak samo, jak w przypadku domowego prania, o którym było już w artykule: Czy woda złej jakości niszczy pranie? Jaki wpływ na tkaniny ma woda? Twarda woda charakteryzuje się wysokim napięciem powierzchniowym, przez co trudno rozpuszczają się w niej wszelkie środki chemiczne, a w dodatku bardzo trudno zwilża powierzchnie. To wszystko prowadzi do większych wydatków na prosperowanie pralni. Ponadto twarda woda niszczy prane tkaniny. Zdarzają się sytuacje, w których na bieliźnie mogą pozostawać osady. Przy twardej wodzie efekty zawsze są mniejsze.

Równie niekorzystnie na urządzenia działają żelazo (Czy zażelaziona woda jest szkodliwa?) oraz mangan (Jak usuwać mangan z wody?). Ponadto ważne jest, aby woda pozostawała nieskazitelna pod względem mikrobiologicznym.

Uzdatnianie wody w pralniach przemysłowych

Metody uzdatniania wody powinny być dopasowywane do indywidualnych potrzeb każdego zakładu. Ze względu na występowanie problemu zbyt wysokiego stopnia twardości wody, do pralni przemysłowych najczęściej polecane są zmiękczacze wody. To doskonały, skuteczny i bardzo wygodny sposób na pozbycie się problemu. Więcej na ten temat w artykule: Przemysłowe zmiękczanie wody – jakie urządzenia zastosować?

Ponadto proponowana jest także filtracja, dzięki której z wody można usunąć zanieczyszczenia mechaniczne. W przypadku własnych ujęć wody bardzo często potrzebne jest odżelazianie oraz odmanganianie wody. Więcej w artykule: Przemysłowe odżelazianie wody – jakie są rozwiązania? Zabezpieczenie przed skażeniem mikrobiologicznym zapewni lampa bakteriobójcza. Pomocne może okazać się także dozowanie środków do kondycjonowania wody w celu eliminowania zabrudzeń w technologiach.

Odzysk wody z pralni przemysłowych

Obecnie cały czas poszukuje się sposobów na to, aby jak najlepiej wykorzystywać wodę w pralniach i sprawiać, by były jak najbardziej ekologiczne. Z tego względu opracowywane są systemy ponownego wykorzystania ścieków, etc. Odzyskiwanie wody opłaca się jedynie wtedy, kiedy świeża woda i/lub obciążenie ścieków są na bardzo wysokim poziomie.

Woda szara może być stosowana ponownie po jej odczyszczeniu w układzie recyklingu wody. Proces uzdatniania jest wykorzystywany także w takich układach. Dzięki temu obniżane są koszty zużycia wody, a także produkcji ścieków. Woda stosowana w pralniach po procesie jest obciążona wieloma zanieczyszczeniami: drobnoustrojami, zanieczyszczeniami organicznymi, mechanicznymi, solami, kwasami, zasadami, metalami ciężkimi, a także barwnikami. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem może być stacja uzdatniania wody, której kluczowy etap stanowi odwrócona osmoza. Więcej o tym urządzeniu w artykule: Przemysłowa odwrócona osmoza o dużych wydajnosciach. Dzięki niej z wody mogą być usuwane niemal wszystkie rodzaje zanieczyszczeń.