Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Skład wody zależy od miejsca jej poboru, procesom jakim została poddana w celu uzdatnienia oraz w pewnym stopniu od instalacji jaką jest transportowana. Można wymienić jednak kilka składników, które będą w wodzie wodociągowej praktycznie zawsze występować.

Jaki jest skład wody z kranu?

Aby nie wypisywać licznych kombinacji związków dla uproszczenia przedstawię jakie jony mogą występować w wodzie wodociągowej.

Z kationów należy wymienić wapń (Ca2+), magnez (Mg2+), Sód (Na+), Potas (K+), Żelazo (Fe3+), Mangan (Mn2+), Miedź (Cu2+).

Do anionów wystających w wodzie wodociągowej można zaliczyć wodorowęglany i węglany (HCO3, CO32-), sumaryczny SO42-, chlorki Cl Azotany NO3, Fosforany PO43- Krzemiany SiO32-.

W wodzie mogą występować również inne składniki ale zazwyczaj stanowią mniejszy udział w składzie wodzy niż te wymienione powyżej.

Gdy mydło się słabo pieni…

Pierwotnie twardość wody była parametrem mówiącym o zdolności wody do zużycia mydła bez wytworzenia piany. Właściwość tę woda posiada przez obecność w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, manganu, strontu, cynku oraz kationów metali ciężkich. W wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w znacznie większych stężeniach dlatego przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głownie od nich.

Rodzaje twardości wody

Twardością ogólną wody określa suma jonów wapnia i magnezu. Ze względów praktycznych wyróżniamy również twardość wapniową oraz twardość magnezową. Występuje także podział na twardość węglanową (nietrwała/przemijająca) i niewęglanową.

Twardość węglanowa

Twardość węglanowa powodowana jest przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu. Twardość węglanowa jest często nazywana twardością przemijającą ponieważ w wyniku gotowania wody można ją usunąć z wytrąceniem się węglanu wapnia i wodorotlenku magnezu. Wytrącona pozostałość jest kamieniem, który znajdujemy w czajniku po przegotowaniu wody.

Proces ten można opisać następującymi reakcjami:

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2

Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2O + CO2

MgCO3 + H2O → Mg(OH)2↓ + CO2

Reakcje zachodzą w wodzie cały czas, podwyższenie temperatury zwiększa ich szybkość.

Twardość niewęglanowa

Twardość niewęglanowa to twardość nieprzemijająca. Wywołana jest obecnością rozpuszczonych siarczanów, chlorków i azotanów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu, strontu, baru i cynku. Nie zmienia się przy podgrzewaniu i gotowaniu wody.

Jednostki twardości wody

Suma twardości węglanowej i niewęglanowej to również twardość ogólna wody. Twardość wody wyrażamy w następujących jednostkach: mg CaCO3/ dm3 mmol/dm3 i mval/dm3 (miligramorównoważnik związków powodujących twardość w 1 dm3 wody,stopni twardości (niemieckich on, francuskich of i angielskich oa).

 mmol/lmval/lmg CaCO₃/l (ppm)stopień niemiecki °d stopień francuski °fstopień angielski °eGPD
mmol/l121005,61075,8
mval/l0,51502,853,52,9
mg CaCO₃/l (ppm)0,010,0210,0560,10,070,058
stopień niemiecki °d 0,1790,35717,911,791,251,04
stopień francuski °f0,10,2100,5610,700,58
stopień angielski °e0,1430,2914,30,81,4310,833
GPD0,1720,34217,20,9581,721,21

Kompendium wiedzy o filtracji wody na YouTube

  • Dział merytoryczny
  • Recenzje produktów
  • Filmy instruktażowe

Subskrybuj kanał marki Ecoperla i bądź na bieżąco z najnowszymi poradnikami!