Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Jesteśmy świeżo po premierze nowego odżelaziacza i odmanganiacza z komorą sprężonego powietrza od polskiej marki Ecoperla. Ecoperla Oxytower niewątpliwie ma wiele zalet, ale czy wyróżnia się spośród innych urządzeń do usuwania żelaza i manganu?

Ecoperla Oxytower to najnowszy produkt marki Ecoperla, dostępny również w naszym sklepie internetowym. Stanowi doskonałe dopełnienie asortymentu polskiej marki i dobrą odpowiedź na potrzeby części właścicieli własnych ujęć borykających się z problemem wysokiego stężenia żelaza i manganu w wodzie.

O tym, jak duże problemy może spowodować przekroczenie norm można dowiedzieć się z artykułów: Czy zażelaziona woda jest szkodliwa? oraz Zażelaziona woda, a system nawadniania – co robić?

Istnieje wiele metod, dzięki którym można zredukować stężenie żelaza i manganu obecnych w wodzie. O tym, jak właściwie działają, na czym polegają i w jaki sposób wybiera się najbardziej odpowiednią można przeczytać w tekście: Jak działa odżelaziacz wody?

Dziś przyjrzymy się bliżej pracy nowości od marki Ecoperla i sprawdzimy, czym wyróżnia się na tle innych urządzeń przeznaczonych do usuwania żelaza i manganu z wody.

Kilka słów o Ecoperla Oxytower

Zanim jeszcze przejdziemy do porównania Ecoperla Oxytower z innymi produktami, a jednocześnie metodami odżelaziania i odmanganiania, warto jeszcze przypomnieć kilka najważniejszych informacji związanych z tym urządzeniem.

Przede wszystkim jest to nadal dość unikalny typ produktu. Na rynku nadal nie ma wielu modeli z wbudowaną komorą sprężonego powietrza. Obecnie Ecoperla Oxytower jest dostępny w jednym wariancie rozmiarowym – z 75 litrami złoża filtracyjnego.

Integracja wewnątrz butli ciśnieniowej poduszki sprężonego powietrza oraz złoża filtracyjnego pozwala na przeprowadzenie kompleksowego procesu odżelaziania i odmanganiania ze wstępną aeracją, bez potrzeby wykorzystywania dodatkowych, zewnętrznych komponentów. Chodzi tu między innymi o sprężarkę czy hydrofor ocynkowany.

W procesie uzdatniania z wody usuwane są jednocześnie trzy zanieczyszczenia – nie tylko żelazo oraz mangan, ale i siarkowodór.

Woda najpierw trafia do komory sprężonego powietrza i na tym etapie jest wzbogacana w tlen. Następnie napowietrzona woda jest kierowana na katalityczne złoże Birm. Ten materiał filtracyjny do utleniania metali wykorzystuje właśnie tlen obecny w wodzie. Do prawidłowego działania potrzebna jest nie tylko odpowiednia dawka tlenu, ale również odczyn pH. Jeśli zależy nam na usuwaniu i żelaza, i manganu, pH nie może być niższe niż 7,5.

W przypadku Ecoperla Oxytower złoże Birm jest katalizatorem uaktywniającym reakcję pomiędzy rozpuszczonymi w wodzie tlenem, żelazem i manganem. W rezultacie tej reakcji powstają nierozpuszczalne, łatwe do usunięcia związki żelaza i manganu. Siarkowodór jest eliminowany już na etapie napowietrzania wody w komorze sprężonego powietrza.

Warto jeszcze wspomnieć, że regeneracja nie wymaga stosowania żadnych środków chemicznych. Do oczyszczenia złoża Birm wystarcza zwykła woda.

Więcej informacji o działaniu i cechach charakterystycznych Ecoperla Oxytower przeczytacie w recenzji tego produktu: Recenzja stacji do usuwania żelaza i manganu Ecoperla Oxytower.

Ecoperla Oxytower a zmiękczacze wody

Jak już wiadomo z poprzednich artykułów, niewielkie przekroczenia żelaza i manganu można usuwać za pomocą wymiany jonowej. Jest to możliwe za sprawą wielu modeli zmiękczaczy wody. Te urządzenia służą głównie do redukcji stopnia twardości wody.

Jony wapnia i magnezu, powodujące twardość wody, są zastępowane neutralnymi jonami sodu. Usuwanie żelaza i manganu na żywicy jonowymiennej odbywa się w ten sam sposób. Również są zamieniane na neutralne jony sodu, a w trakcie regeneracji usuwane wraz z popłuczynami.

Wydajność tej metody jest zależna od stężenia żelaza, manganu, stopnia twardości wody oraz pH. Niektóre ze zmiękczaczy wody wyposażonych w odpowiednią żywicę jonowymienną jest w stanie zredukować poziom żelaza, nawet przy przekroczeniach sięgających 5 mg/l, jeśli twardość wody waha się w granicach 50-350 mg/l. Większość standardowych materiałów stosowanych w zmiękczaczach wody jest natomiast w stanie poradzić sobie ze stężeniem żelaza do 0,5 mg/l.

Ta metoda jest stanowczo odradzana, jeśli mamy do czynienia z utlenialnymi formami żelaza i manganu. W takiej postaci mogą szybko zatykać zmiękczacz wody, prowadząc do awarii i bardzo szybkiego wytracania właściwości przez żywicę jonowymienną.

Zasadnicze różnice

Różnice między wymianą jonową, a działaniem Ecoperla Oxytower są ogromne. Jest to kompletnie inny proces, na ogół radzący sobie z mniejszymi przekroczeniami. Ponadto obie metody różnią się zakresem działania. Głównym zadaniem zmiękczacza wody jest redukcja stopnia twardości, a przy okazji usuwa żelazo i mangan, z kolei Ecoperla Oxytower dobrze radzi sobie z żelazem, manganem i siarkowodorem.

Różnica polega również na sposobie regeneracji. Zmiękczacze wody potrzebują wytworzyć roztwór solanki, a więc użytkownik musi pamiętać o uzupełnianiu zbiornika solą tabletkowaną. Ecoperla Oxytower tego nie potrzebuje.

Cechy wspólne

Cechą łączącą oba sposoby na żelazo i mangan jest z pewnością niewielka ilość miejsca, jakie zajmują urządzenia oraz fakt, że same przeprowadzają proces filtracji, bez potrzeby stosowania dodatkowych, specjalnych urządzeń.

Ecoperla Oxytower a urządzenia ze złożem typu Greensand

Dość popularną metodą usuwania manganu i żelaza z wody są urządzenia wyposażone w tak zwane złoże Greensand regenerowane za pomocą nadmanganianu potasu. To rozwiązanie jest często wybierane przy hydroforach membranowych lub kłopotach z brakiem miejsca na montaż hydroforu ocynkowanego i zastosowania odżelaziania i odmanganiania ze wstępnym napowietrzaniem.

W urządzeniach tego typu substancję aktywną stanowi glaukonit, czyli mówiąc w uproszczeniu zielony ił zawierający w sobie żelazo. Ma on właściwości pozwalające na wymianę jonową. Jest wykorzystywany z powodu wydajnej możliwości absorbowania rozpuszczonego żelaza oraz manganu.

Do prawidłowego działania złoża typu Greensand potrzebują nadmanganianu potasu. Ten regenerant tworzy na materiale filtracyjnym specjalną powłokę utleniającą rozpuszczone w wodzie związki żelaza i manganu do form trudno rozpuszczalnych. W postaci cząsteczek stałych zanieczyszczenia są gromadzone na złożu.

Zarówno proces utleniania, jak i regeneracji zachodzą na złożu, więc ten sposób może byś stosowany do wody surowej bogatej w rozpuszczone bądź/i utlenione żelazo i mangan.

Po pewnym czasie na złożu może zebrać się zbyt wiele zanieczyszczeń i niezbędna jest regeneracja. W procesie bierze udział już wspomniany nadmanganian potasu, który wyczerpuje się w trakcie utleniania rozpuszczonych w wodzie metali. Warto mieć na uwadze, że roztwór nadmanganianu potasu jest toksyczny, więc trzeba go przechowywać z podjęciem należytych środków bezpieczeństwa.

Większość urządzeń filtracyjnych wykorzystujących do działania złoże Greensand radzi sobie z przekroczeniem żelaza do 10 mg/l. Na powodzenie uzdatniania wody bardzo duży wpływ ma odczyn pH – ta wartość nie może być niższa niż 6,5.

Złoże Greensand wymaga bardzo intensywnego płukania. Przepływ w trakcie tego procesu musi być nawet 3-4 krotnie wyższy niż przy normalnie wykorzystywanym.

Zasadnicze różnice

Przede wszystkim różnica między tymi metodami polega na zastosowaniu środków chemicznych. Jeśli nadmanganian potasu z jakiegoś powodu przedostanie się do instalacji, to może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia użytkowników takiej wody. W Ecoperla Oxytower proces odżelaziania i odmanganiania jest w pełni bezpieczny. W dodatku nie wymaga tyle uwagi, zaangażowania właściciela oraz jest zdecydowanie tańszy.

Urządzenia ze złożem Greensand zajmują nieco więcej miejsca niż Ecoperla Oxytower ze względu na potrzebę poświęcenia przestrzeni na nieodłączny element, jakim jest zbiornik na magazynowanie regenerantu. Ze względu na swój sposób działania, stacje ze złożem Greensand są bardziej narażone na awarie (na przykład zapychanie inżektora i wężyków).

Ecoperla Oxytower potrzebuje do działania nieco wyższego pH oraz jest w stanie poradzić sobie z niższymi przekroczeniami żelaza i manganu.

Urządzenia ze złożem Greensand nie powinny być wykorzystywane w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Cechy wspólne

Oba sposoby na uzdatnianie wody są właściwie samowystarczalne. Nie potrzebują do działania zbiornika ciśnieniowego ocynkowanego. Oba przeprowadzają utlenianie oraz odfiltrowywanie zanieczyszczeń wewnątrz butli ciśnieniowej, a w dodatku są w stanie usuwać żelazo i mangan zarówno w formie rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczonej.

Ecoperla Oxytower a klasyczne odżelaziacze wody

Pisząc o klasycznych odżelaziaczach i odmanganiaczach wody mam na myśli urządzenia wymagające wstępnego napowietrzania poprzez inżektor z wykorzystaniem hydroforu ocynkowanego. Tego typu rozwiązania są tak zwanymi pewniakami i doskonale radzą sobie z redukcją nawet dużych stężeń zanieczyszczeń przy wysokim zapotrzebowaniu na wodę.

Przy odżelaziaczach i odmanganiaczach wody, takich jak Ecoperla Ironitower czy Ecoperla Sanitower, koniecznie w gospodarstwie domowym musi pracować bezprzeponowy zbiornik ciśnieniowy. To warunek, który musi zostać spełniony, jeśli chcemy zdecydować się na tego typu produkty.

Tuż przed hydroforem znajduje się zwężka napowietrzająca, przez którą najpierw przechodzi woda. Następnie natleniona trafia do hydroforu, w którym zaczyna się wstępny proces utleniania. Potem jest kierowana do urządzenia ze złożem filtracyjnym, na którym zachodzi przyspieszenie reakcji między tlenem, a rozpuszczonym żelazem i manganem. Ostatecznie z wody zostają wytrącone zanieczyszczenia w postaci stałej.

Zasadnicze różnice

Urządzenia takie jak Ecoperla Sanitower i Ecoperla Ironitower same z siebie może nie są duże pod względem gabarytów, jednak w połączeniu ze zbiornikiem ocynkowanym, cała stacja zajmuje bardzo dużą przestrzeń. Ecoperla Oxytower potrzebuje minimum miejsca.

Do działania klasycznych odżelaziaczy i odmanganiaczy potrzebny jest hydrofor bezprzeponowy, Ecoperla Oxytower współpracuje z membranowym.

W przypadku Ecoperla Oxytower dostarczana jest o wiele mniejsza ilość tlenu do wody, ponadto do działania konieczne jest konkretne pH wody. Czas kontaktu ze złożem także jest krótszy, niż w klasycznych rozwiązaniach. To w niektórych przypadkach może mieć wpływ na dokładność filtracji.

Ponadto w Ecoperla Oxytower złoże podlega większej eksploatacji, przez co ulega szybszemu zużyciu.

Cechy wspólne

W obu przypadkach do wydajnego usuwania żelaza i manganu z wody jest stosowane wstępne napowietrzanie. Komora sprężonego powietrza stanowi w przypadku Ecoperla Oxytower nieco mniej wydajną alternatywę zwężki napowietrzającej oraz hydrofora ocynkowanego.

Zarówno klasyczne odżelaziacze i odmanganiacze, jak i Ecoperla Oxytower są urządzeniami tanimi w utrzymaniu. Do regeneracji wymagają jedynie wody. Nie trzeba im poświęcać dużo uwagi, ani dosypywać żadnych dodatkowych środków na regenerację.

W obu przypadkach warto założyć filtr mechaniczny za urządzeniem.

Czy warto wybrać Ecoperla Oxytower?

Powyższe porównania nie tylko obrazują sposoby działania konkretnych rozwiązań, ale również pokazują plusy i minusy ich zastosowania. Ecoperla Oxytower nie jest odżelaziaczem i odmanganiaczem na każde warunki, jednak z pewnością znajdzie swoje miejsce w wielu gospodarstwach domowych.

To nowatorskie rozwiązanie, które jednym uratuje życie, w innych przypadkach może okazać się za mało wydajny. Wiele zależy od parametrów wody, więc przy doborze konkretnej metody zawsze najlepiej zacząć od analizy wody.