Filtry do wody

Filtry do wody to urządzenia dobierane na podstawie indywidualnych parametrów wody użytkownika. W zależności od wybranego rodzaju filtra, możliwe jest uzdatnienie wody w jednym pomieszczeniu lub w całej domowej instalacji. Użytkownicy wody wodociągowej najczęściej wybierają zmiękczacze lub kuchenne filtry odwróconej osmozy, w przypadku wody studziennej natomiast często konieczna jest instalacja dodatkowego odżelaziacza.

Woda na potrzeby gospodarstw domowych, zakładów żywienia zbiorowego oraz do produkcji środków spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych i lodu nie może zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Podane obostrzenie dotyczy także wód mętnych, o nienaturalnych zapachu, smaku oraz o nieklarownej barwie.

Skład chemiczny wody powinien odpowiadać parametrom nadanym przez Ministra Zdrowia. Do ustalenia zawartości chemicznej wody potrzebna jest wnikliwa analiza wody, która jest niezbędna w przypadku wybrania odpowiedniego filtra do wody.

Dla danych grup zanieczyszczeń można przypisać odpowiednie metody ich usuwania. Pożądane efekty uzdatniania wody można uzyskać przez różne procesy jednostkowe. Każdy proces filtracji oprócz bazowej roli, posiada wartość dodaną (poboczną).

Za każdy proces filtracji odpowiada inny filtr. Wśród najbardziej popularnych filtrów do wody wyróżniamy:
Filtry mechaniczne
Filtry węglowe
Odwróconą osmozę
Zmiękczacze wody
Odżelaziacze wody

Procesy filtracji wody i usuwane zanieczyszczenia

BarwaMętnośćZapach i smakZwiązki refrakcyjneBakterieŻelazo i manganDwutlenek węglaTwardośćPlankton
Sedymentacja-PD-DD---
KoagulacjaPP-DDD---
Napowietrzanie--D-DPP-D
SorpcjaDDPPDDDP-
Zmiękczanie----DDDP-
DezynfekcjaD-DDPD--P

Lewa kolumna odnosi się do procesów filtracji wody. Górny wiersz opisuje rodzaje zanieczyszczeń w wodzie.

Litera P oznacza podstawowy cel filtracji, a litera D to dodatkowa korzyść (wartość dodana) do tego procesu.