Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Mówiąc o potrzebach przemysłu, niekiedy można spotkać się z pojęciem wody ultraczystej. Co to właściwie oznacza? W jaki sposób uzyskiwana jest woda ultraczysta? Gdzie dokładnie wykorzystuje się wodę ultraczystą?

Czym jest woda ultraczysta?

Woda ultraczysta jest praktycznie tym samym, co woda dejonizowana, woda do iniekcji, woda o wysokiej czystości. Jest to woda oczyszczona zgodnie z najwyższymi standardami. Aby ją uzyskać, należy zredukować: związki organiczne i nieorganiczne, cząstki stałe oraz rozpuszczone, związki lotne i nielotne, reaktywne oraz obojętne, hydrofilowe i hydrofobowe, rozpuszczone gazy. Ultraczystą wodę charakteryzuje bardzo niska przewodność. Wymogi, co do jakości, wynikające głównie z postępu technologii, stają się wobec wody ultraczystej coraz bardziej surowe. Z definicji ultraczysta woda powinna zawierać w sobie jedynie H2O. Ilość jonów H+ oraz OH- powinna pozostawać w równowadze. Właściwa przewodność wody ultraczystej wyznacza się na 0,055 uS/cm w temperaturze 25 o C, wyrażone również jako rezystywność 18,2 MOhm.

Woda ultraczysta musi spełniać europejskie normy zapisane w następujących dokumentach: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX. W przypadku wody ultraczystej ważną rolę odgrywa monitorowanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC), o którym więcej w artykule: Węgiel organiczny – co warto wiedzieć? Jak usuwać z wody? Ważna jest również rezystywność wody. Te parametry mają wpływ na wydajność produkcji oraz produkt finalny. Najczęściej stosowane normy dotyczące wody ultraczystej zostały zapisane w:

  • ASTM D5127 „Standardowy przewodnik dotyczący wody ultraczystej stosowanej w przemyśle elektronicznym i półprzewodnikowym”
  • SEMI F63 „Przewodnik dotyczący wody ultraczystej stosowanej w przetwarzaniu półprzewodników”

Gdzie wykorzystuje się wodę ultraczystą?

Wśród najczęstszych zastosowań wody ultraczystej wymienia się półprzewodniki i przemysł farmaceutyczny. Przydaje się ona w znacznie większej ilości miejsc. Ze względu na fakt, że ultraczysta woda jest praktycznie w całości pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń, ma swoje zastosowanie jako rozcieńczalnik różnorodnej chemii przemysłowej.

Wśród gałęzi, w których wykorzystuje się ultraczystą wodę można wymienić:

  • Laboratoria (Uzdatnianie wody do laboratorium)
  • Rolnictwo (Woda w rolnictwie – jak uzdatniać wodę?)
  • Elektrownie
  • Przemysł wydobywczy (górnictwo)
  • Przemysł spożywczy (Uzdatnianie wody produkcyjnej dla sektora spożywczego)
  • Produkcja napojów
  • Przemysł farmaceutyczny (Uzdatnianie wody do przemysłu farmaceutycznego)
  • Produkcja półprzewodników

Oprócz tego woda ultraczysta odgrywa bardzo ważną rolę w: szpitalach, badaniach naukowych. jako woda zasilająca kotły. Choć wszystkie te sektory stosują wodę o wysokim stopniu czystości, w rzeczywistości parametry odbiegają od siebie w zależności od gałęzi przemysłu i rodzaju wykorzystania wody.

Warto wspomnieć o znaczącej roli, jaką woda ultraczysta odgrywa w laboratoriach. Jest wykorzystywana miedzy innymi do: analizy śladu, analizatorów klinicznych, hodowli komórek ssaków, immunochemii, chromatografia, reakcji łańcuchowej polimerazy.

Sposoby na pozyskanie ultraczystej wody

Produkcja ultraczystej wody jest skomplikowana i wymaga zastosowania precyzyjnych, zaawansowanych, wyspecjalizowanych technologii. Wytworzenie jej może odbywać się z udziałem różnych metod, wśród których można wymienić: procesy membranowe, wymieniacze jonowe, systemy ozonowe, technologię promieniowania UV.

Wytwarzanie wody ultraczysej rozpoczyna się od odpowiedniego przygotowania wody surowej. Musi ona zostać doprowadzona do takich parametrów, aby mogła trafić na przemysłową odwróconą osmozę (Przemysłowa odwrócona osmoza o dużych wydajnościach) lub jonowymienniki (Demineralizacja wody w przemyśle – gdzie ma zastosowanie?). Stacja uzdatniania wody jest dobierana do indywidualnych potrzeb, źródła wody, na podstawie wcześniej przeprowadzonej profesjonalnej analizy wody. Filtracja membranowa lub wymiana jonowa pozwalają osiągnąć wodę o przewodności na poziomie 10 uS/cm. Następnie woda jest kierowana na wysokowydajne, specjalistyczne złoże mieszane lub przechodzi elektrodejonizację.

Elektrodejonizacja

Elektrodejonizacja to proces bardzo skuteczny, zautomatyzowany, w którym woda jest dejonizowana przy zastosowaniu energii elektrycznej. Elektrodejonizacja to kombinacja metod już wcześniej stosowanych w uzdatnianiu wody jak: demineralizacja na złożach jonitowych oraz elektrodializa. Dokładne informacje o tej metodzie znajdują się w poświęconym artykule: Elektrodejonizacja (EDI) – przygotowanie wody ultraczystej

Jeśli potrzebujesz stacji uzdatniania wody do uzyskania wody ultraczystej

Jeżeli w Twojej firmie potrzebna jest woda ultraczysta oraz specjalistyczna stacja uzdatniania wody do jej uzyskania, koniecznie skontaktuj się z nami. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem pomogą w doborze optymalnych rozwiązań, w pełni dostosowanych do warunków panujących w przedsiębiorstwie. Na podstawie szczegółowego wywiadu oraz analizy wody tworzony jest projekt technologiczny. Jego akceptacja oznacza przejście do etapu instalacji oraz przekazania pełnej dokumentacji. O różnych rozwiązaniach do uzdatniania wody w przemyśle można przeczytać także w artykule: Przegląd technologii uzdatniania wody do przemysłu