Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Mangan w wodach podziemnych występuje dosyć często, wiele osób zatem posiadających własne ujęcia wody spotyka się z problemem jego usuwania. Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) stężenie manganu w wodzie nie może przekraczać 0,05 mg Mn/litr. Mangan w stężeniach przekraczających tą wartość nadaje wodzie mętność, barwę i nieprzyjemny smak. Powoduje plamienie ubrań podczas prania, a poza tym może odkładać się na armaturze, w urządzeniach podłączonych do instalacji oraz w rurociągach, powodując ich zarastanie i korozję.

Odmanganiacze wody

Usuwanie manganu to proces nieco trudniejszy, niż odżelazianie lub zmiękczanie wody w instalacji. Aby zredukować poziom cząstek manganu rozpuszczonych w wodzie, niezbędne jest zastosowanie filtrów odmanganiających, dobranych na podstawie parametrów wskazanych przez przeprowadzoną wcześniej analizę wody. Filtry tego typu składają się z butli (wypełnionej specjalnie dobranym rodzajem złoża odmanganiającego), głowicy sterującej, a w niektórych przypadkach także zbiornika na środek regenerujący. Zaleca się, aby przed odmanganiaczem montować filtry mechaniczne (np. Cintropur czy Atlas Filtri) w celu ochrony głowicy przed uszkodzeniem.

Dobór odpowiedniej technologii uzdatniania lub złoża odmanganiającego powinien jednak być przeprowadzony przez profesjonalne firmy specjalizujące się w zakresie uzdatniania wody po uprzednim dokładnym przebadaniu fizykochemicznych właściwości oczyszczanej wody.

Złoże Defeman

Na rynku dostępnych jest szereg złóż odmanganiających, ale najczęściej do tego celu stosuje się złoża Defeman i Greensand. Zaletą złoża odmanganiającego Defemanjest duża efektywność i łatwość eksploatacji. Jego płukanie i regeneracja odbywają się bez dawkowania dodatkowych środków chemicznych. Trzeba jednak pamiętać, że żłoże Defeman nie może być stosowany łącznie ze zbiornikiem przeponowym.

Złoże Greensand

Złoże odmanganiające Greensand może być stosowane razem ze zbiornikami przeponowymi. Posiada jednak inna wadę, wymaga stosowania niewygodnych środków chemicznych do jego regeneracji (nadmanganian potasu). Co przy złej eksploatacji może powodować dostawanie się tego brudzącego środka do instalacji.

Zarówno złoże Defeman, jak i Greensand usuwają także żelazo, ale pamiętać trzeba, że im więcej będzie żelaza w wodzie tym słabiej usuwany będzie mangan.
Niewielkie ilości manganu (rzędu 0,2 mg Mn/l) usuwane mogą być na niektórych złożach zmiękczających (kationitach) np. złoże Crystal-Right czy AquaMulti.

Odwrócona osmoza

Do redukcji manganu z wody można użyć także filtra osmotycznego. Rzadko stosuje się tą metodę, ponieważ działa ona jedynie przy określonych parametrach wody i uzdatnia wodę jedynie na jedno ujęcie (najczęściej w kuchni). Odwrócona osmoza przygotowuje wodę do celów spożywczych. Nie jest filtrem na cały dom.