Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Dopuszczalna ilość żelaza w wodzie wynosi 0,2 mg Fe/litr. Żelazo w stężeniach przekraczających tę wartość nadaje wodzie mętność, barwę oraz niepożądany smak. Powoduje plamienie ubrań oraz elementów instalacji. Poza tym, związki żelaza odkładają się na armaturze, w urządzeniach podłączonych do instalacji oraz w rurociągach, powodując ich zarastanie i korozję.

Filtracja wstępna

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiednio dobranych, profesjonalnych filtrów do wody. Część żelaza zatrzymuje się na zwykłych mechanicznych filtrach do wody. Mogą to być np. profesjonalne filtry typu belgijskie Cintropur, czy też nieco tańsze filtr typu Big Blue.

Mechaniczne filtry wstępne pełnią też rolę ochronną dla wrażliwych na uszkodzenia pozostałych urządzeń technologicznych (np. głowic sterujących przy odżelaziaczach).

Odżelaziacze wody

Układ usuwający żelazo z wody nie może jednak obyć się bez właściwego filtra odżelaziajacego (tzw. odżelaziacz wody). Jest to przeważnie butla ciśnieniowa z głowicą sterująca. Butla ta wypełniona jest odpowiednio dobranym złożem odżelaziającym. Najczęściej stosuje się do tego celu złoże odżelaziające Klarsanit (Ironit), złoże odżelaziająco-odmanganiające Greensand lub złoże odżelaziająco-odmanganiające Defeman, a niekiedy także złoże zmiękczające Crystal-Right.

Złoże Klarsanit

Złoże Klarsanit (Ironit) jest odżalaziajacym złożem o dużej efektywności i niskiej cenie. Do jego płukania i regeneracji nie stosuje się żadnych środków chemicznych, co znacznie ułatwia eksploatację, ale niestety nie może być stosowany razem ze zbiornikami przeponowymi.

Złoże Greensand

Złoże odżelaziająco-odmanganiające Greensand może być stosowane razem ze zbiornikami przeponowymi. Usuwa zarówno żelazo, jak i mangan. Ma jednak jedną wadę, wymaga stosowania niewygodnych środków chemicznych do jego regeneracji (nadmanganian potasu). Co przy złej eksploatacji może powodować dostawanie się tego brudzącego środka do instalacji.

Złoże Defeman

Złoże odżelaziająco-odmanganiające Defeman także pozwala na jednoczesne usunięcie żelaza i manganu, jednak podobnie jak złoże Klarsanit nie może być stosowane łącznie ze zbiornikiem przeponowym. Jego zaletą jest duża efektywność i łatwość eksploatacji.

Złoże Crysta-Right

Przy niewielkich stężeniach żelaza (rzędu 1 mg Fe/l) można do jego usuwania stosować zmiękczające złoże Crysta-Right. Złoże Crysta-Right potrafi kompleksowo zmiękczać, usuwać żelazo, niewielkie ilości manganu, a nawet amoniaku. Może być stosowane ze zbiornikiem przeponowym, a do jego regeneracji używa się niegroźnego chlorku sodu (chyli właściwie soli kuchennej).

Wybór złoża zależy od analizy wody

Dobór jednak odpowiedniej technologii uzdatniania lub złoża odżelaziającego nie jest jednak sprawą tak oczywistą. Konieczna jest analiza wody oraz szczegółowa znajomość właściwości złóż czy urządzeń.

Na rynku jest coraz więcej firm zajmujących się doborem, sprzedażą i montażem tego typu urządzeń uzdatniających. Często wykonują one także analizę wody (badania fizykochemiczne) niezbędne do prawidłowego dobrania technologii uzdatniania.