Wkłady węglowe

Wkłady węglowe działają w oparciu o węgiel aktywny. Jest to złoże, które posiada duże zdolności adsorpcyjne. Wkłady węglowe usuwają chlor i jego pochodne oraz związki organiczne. Węgiel aktywny poprawia smak i zapach wody.
Węgiel aktywny posiada szczególne właściwości adsorpcyjne – wiąże cząsteczki zanieczyszczeń na swojej zewnętrznej powierzchni. Chropowata powierzchnia drobinek węgla aktywnego sprawa, że stosunek powierzchni filtracji węgla aktywna do jego masy jest ogromny. Węgiel aktywny oczyszcza wodę bez użycia dodatkowych środków chemicznych dlatego też doskonale nadaje się do filtracji wody spożywczej.
Blok węglowy

Blok węglowy

Wkład uformowany w postaci zwartej masy. Formowanie bloku węglowego polega na sprasowaniu węgla bitumicznego do zwartej postaci. Bloki węglowe stosuje się gdy istnieje obawa przed pyleniem węgla granulowanego lub w sytuacji gdzie wymagane jest wyłapanie pozostałości zanieczyszczeń mechanicznych. Sprasowana postać węgla aktywnego jest w stanie wyłapać drobne zanieczyszczenia sedymentacyjne, ale zmniejszają one właściwości samego węgla przez zapychanie wkładu.
Węgiel bitumiczny

Węgiel bitumiczny

Podstawowa postać węgla aktywnego. Cechuje się wysoką pojemnością sorpcyjną. Doskonale nadaje się do uzupełniania procesu uzdatniania wód pochodzących z silnie zanieczyszczonych ujęć wodociągowych i powierzchniowych. Minusem węgla bitumicznego jest jego podatność na pylenie.
Węgiel granulowany

Węgiel granulowany

Granulacja zapewnia większą chłonność chloru i substancji organicznych. Porowate cząsteczki węgla oddziałują całą powierzchnią na przepływającą wodę. Im dłuższy czas kontaktu wody z wkładem, tym dokładniejsza filtracja. Węgiel granulowany cechuje się względnym pyleniem. Zdarza się także, że cząsteczka (granulka) węgla dostanie się do instalacji. Należy zatem po węglu granulowanym zastosować filtr szlifujący, mechaniczny lub węgiel sprasowany.
Węgiel antracytowy

Węgiel antracytowy

Zazwyczaj występuje zmieszany z węglem bitumicznym i węglem kokosowym. Otrzymywany jest z kruszonego i przesianego węgla poddanego pirolizie (proces rozkładu termicznego substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu wysokiej temperatury. Posiada właściwości adsorpcyjne.

Węgiel aktywny wyprodukowany z łupin orzechów kokosowych to najbardziej chłonne i najbardziej wydajne złoże węglowe

Złoże węglowe z łupin orzechów kokosowych
W porównaniu z tradycyjnym węglem aktywnym, węgiel kokosowy ma znacznie większą liczbę mikroporów oraz ogromną powierzchnię właściwą 1000 m2/g.

Dzięki takiej strukturze posiada wyjątkowe właściwości sorpcyjne, szczególnie przydatne do oczyszczania wody z chloru oraz najmniejszych cząsteczek wywołujących barwę wody i jej zapach.

Ogranicza stężenie toksycznych związków organicznych, w tym wielu leków, pestycydów i związków chloroorganicznych, a także wiąże niektóre jony metali ciężkich.

Węgiel kokosowy stosowany jest we wszystkich wkładach Atlas Filtri i Green Filter.