Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Korozja to fizykochemiczny proces niszczenia materiałów na skutek działania czynników zewnętrznych, np. korozja metali w środowisku wodnym. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne dla instalacji wypełnionych wodą. Inhibitory korozji to substancje powstrzymujące lub powodujące spowolnienie procesów korozyjnych. Środki chemiczne o takim działaniu stosuje się przede wszystkim w przemysłowych systemach wodnych.

Jak działają inhibitory korozji?

Działanie inhibitora korozji może być różnorakie. Po pierwsze, może ono polegać na obniżeniu lub (częściej) podwyższeniu wartości pH wody zasilającej system. Zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie wartości pH wpływają na przyspieszenie tempa postępowania  zmian korozyjnych. Kolejnym działaniem blokującym procesy korodowania metali jest wiązanie wolnych gazów rozpuszczonych w wodzie. Neutralizowanie tlenu resztkowego stanowi skuteczną prewencję przed szczególnie niebezpiecznym dla instalacji wodnej zjawiskiem, jakim jest korozja tlenowa. Wysokiej jakości inhibitory chronią instalacje przed korozją również poprzez tworzenie na jej metalicznych powierzchniach warstw ochronnych.

W instalacjach chłodniczych oraz systemach wody pitej i użytkowej ryzyko korozji zwiększają ponadto osady pochodzenia organicznego. Gromadzący się na ścianach instalacji biofilm jest przyczyną tak zwanej korozji mikrobiologicznej. Profesjonalne inhibitory korozji opracowane specjalnie dla obiegów chłodniczych nie wspierają rozwoju życia biologicznego. Warto ponadto stosować środku kompatybilne ze środkami biobójczymi (biocydy) i dezynfekującymi.

Dlaczego stosować kondycjonowanie wody?

Stosowanie chemicznych środków ochrony przed korozją pozwala na uchronienie instalacji przed uszkodzeniami. Jeśli dostarczana do instalacji woda surowa jest niskiej jakości, nawet wstępne uzdatnianie może nie uchronić instalacji przed korodowaniem czy występowaniem kamienia kotłowego. Kondycjonowanie wody pozwala kontrolować takie parametry wody jak wartość pH, ilość wolnego tlenu czy poziom twardości wody. Poszukując preparaty do chemicznej korekcji wody warto kierować się doświadczeniem i renomom ich producenta. W ubiegłym roku swój polski oddział otworzyła Transhelsa – austriacki producent środków dozowanych z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży kondycjonowania wody. Zachęcam do zapoznania się z katalogiem produktów oferowanych przez Transhelsa Polska.

Transhelsa posiada szeroką ofertę inhibitorów korozji do różnego typu instalacji i wody zasilającej o zróżnicowanych parametrach. Większość środków to preparaty kombinowane o szerokim spektrum działania (ochrona antykorozyjna oraz działanie antyosadowe). Do takich środków zaliczają się preparaty z serii Hydrogel H – do wody grzewczej, Hydrogel N – do wody chłodniczej oraz Hydrogel T – do wody pitnej i użytkowej. Preparaty te zabezpieczają instalację przed korozją poprzez budowanie na ścianach instalacji homologicznych warstw ochronnych, tworzenie związków kompleksowych z metalami, wiązanie wolnego tlenu i tlenków węgla oraz kontrolę pH. Produkty tych linii są ponadto wysoce odporne na hydrolizę, posiadają znakomite właściwości stabilizujące i dyspergujące.

Inhibitory korozji firmy Transhelsa

Przyjrzyjmy się bliżej ofercie Transhelsa Polska. Standardowy produkt Transhelsy Hydrogel H 140 FD to inhibitor korozji i środek ochrony przed kamieniem kotłowym odpowiedni zarówno do wody grzewczej, jak i chłodniczej o ograniczonej twardości, dla instalacji wykonanych ze stali oraz miedzi. Produkty z linii Hydrogel H 11x FD oraz Hydrogel H 20x AM uwzględniają dodatkowo twardość ogólną wody. Dla wymogów systemów z elementami z aluminium Transhelsa przygotowała Hydrogel H 140 AL (dla wody grzewczej) i Hydrogel H 140 ALK (dla wody chłodniczej). Dla wody zasilającej systemy grzewcze oraz parowe układy kotłowe przygotowano także środki wiążące tlen – tzw. pochłaniacze tlenu. Preparaty z linii Transofit 140 opracowane na bazie siarczynu sodu nie zawierają inhibitorów lotnych, są odpowiednie dla układów, gdzie wytworzona para wodna ma bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi: Transofit 140 A podnosi wartość pH, Transofit 140 A obniża wartość pH, Transofit 140 AS nie wywiera wpływy na alkaliczność wody. Dla instalacji wody grzewczej i systemów parowych Transhelsa oferuje także produkty na bazie DEHA – Transofit 200 D oraz karbohydrazydu – Transofit 200 C.

W przypadku instalacji parowych istotnym kryterium doboru środka kondycjonującego oprócz wartości pH wody, jest ciśnienie robocze w instalacji oraz możliwość kontaktu pary z żywnością. Dla instalacji przemysłu spożywczego Transhelsa oferuje takie środki jak Transofit D8 MPN (dla systemów o ciśnieniu do 68 barów; w trzech wersjach w zależności od poziomu kwasowości wody), Transofit D8 ZK (dla kotłów do 40 barów, podnosi alkaliczność), Transofit D8 ST (przy ciśnieniu do 25 barów). Oprócz tego w Katalogu Transhelsa Polska znalazły się środki zawierające inhibitory lotne. Produkty te są  w stanie skutecznie zabezpieczyć przed korozja cały układ kotłowy – także w połączeniu z systemem kondensacji pary: Transofit D8 S (odpowiedni przy ciśnieniu do 25 bar, nie zawiera środków silnie alkalizujących), Transofit D8 W (polecany dla instalacji do 40 barów, gdzie woda wymaga podniesienia wartości pH).

Inne wymagania co do inhibitorów korozji występują natomiast przy zabezpieczaniu wodnych układów chłodniczych, gdzie występuje ryzyko skażeń biologicznych. Ważne jest zatem aby stosowane w instalacjach chłodniczych preparaty nie wspierały wzrostu mikrobiologicznego, a ich stosowanie nie kolidowało z użyciem środków dezynfekujących i biobójczych. W przypadku wody miękkiej polecam Hydrogel N 1060 lub jego skoncentrowaną wersję Hydrogel N. Dla wody chłodniczej i przemysłowej o twardości do 3˚ dH proponuję Spezialgel N 1045, do wody twardej lub częściowo zmiękczonej najlepiej zastosować taki środek jak Spezialgel N 1136 lub Spezialgel N 1147. Środki te skutecznie zabezpieczają instalację nie tylko przed korozją, ale i ograniczają zjawisko osadzania się kamienia na ściankach instalacji, co pozawala uniknąć strat energetycznych.

Inhibitory korozji można stosować bezpiecznie również w instalacjach wody pitnej. Transhelsa Polska posiada w swym Katalogu dwie linie produktów do wody pitnej i użytkowej. Do pierwszej należą Hydrogel T i jego mniej skoncentrowana wersja Hydrogel T 1060, których głównym zadaniem jest ochrona instalacji przed wystąpieniem korozji. Środki te ograniczają również odkładanie się osadów na wewnętrznych powierzchniach instalacji. Seria środków  do wody pitnej Transophos (Transophos 07, Transophos 714, Transophos 1421) obejmuje natomiast preparaty przeznaczone do twardej wody lub wody częściowo zmiękczonej. Ich zadaniem jest niedopuszczanie do wytrącenia się osadów twardości wody (poprzez powstrzymywanie procesu krystalizacji soli).

Inhibitory korozji – cena i gdzie kupić?

Inhibitory korozji mogą być bezpiecznie stosowane niezależnie od rozmiarów i rodzaju instalacji wodnej. Najważniejszym pytaniem nie jest: „czy stosować inhibitor korozji?”, ale „jaki inhibitor korozji wybrać?” oraz „jaką dawkę inhibitora zastosować?”.  Odpowiedzi na te pytania najlepiej szukać u specjalistów z branży uzdatniania i obróbki chemicznej wody.

Decydując się na zakup preparatów polecam wybierać jedynie sprawdzonych dostawców i sklepy cieszące się dobrą opinią. Wysokiej jakości inhibitory potrafią wyeliminować problem korozji instalacji wodnej, ograniczając ryzyko awarii i wydłużając jej żywotność.

Cena inhibitora korozji jest uzależniona od tego czy jest to produkt wielofunkcyjny (np. produkty Hydrogel do rożnego rodzaju instalacji) czy też ogranicza się do konkretnego działania (np. wiąże wolny tlen rozpuszczony w wodzie – „pochłaniacze tlenu” z serii Transofit).