Biocydy w dezynfekcji wody

Biocydy w dezynfekcji wody

Uzdatnianie wody do celów bytowych lub na potrzeby aplikacji przemysłowych staje się dość szybko normą. Procesy takie jak filtracja, odżelazianie czy zmiękczanie wody gwarantują, że kranówka ma odpowiednie parametry fizykochemiczne i nie stanowi bezpośredniego...