Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Nanofiltracja przy stosowaniu jonizatorów wody

Nanofiltracja to proces polecany do zastosowania przed jonizowaniem wody. Woda pochodząca z sieci wodociągowej zazwyczaj ma wysoki poziom twardości. Duża zawartość jonów wapnia i magnezu może szybko uszkodzić jonizator wody i sprawić, że proces jonizacji przestanie być skuteczny.

Woda przefiltrowana przez system odwróconej osmozy nie będzie nadawała się do jonizatorów wody, ponieważ nie ma żadnej przewodności. Aby jonizator mógł zadziałać prawidłowo i wytworzyć wodę alkaliczną, przewodność wody jest czynnikiem niezbędnym.

Woda uzdatniana poprzez proces nanofiltracji zachowuje optymalny poziom minerałów. To właśnie one są niezbędne w procesie jonizacji wody. Są nieodłącznym składnikiem wody alkalicznej i kwaśniej. Woda w czystej postaci H2O (uzyskana na przykład w procesie odwróconej osmozy) zwyczajnie nie nadawałaby się do procesu jonizacji, ponieważ nie zawiera substancji, które mogą przewodzić prąd.

Nanofiltracja, a zmiękczanie wody

Podczas procesu nanofiltracji w wodzie częściowo eliminowane są jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za poziom twardości wody. Z tego powodu taki system filtracji ma swoje wady i zalety. Zaletą jest zachowanie w wodzie minerałów w odpowiedniej ilości, optymalnej dla ludzkiego organizmu. Osad, który pojawia się przy wysokim stopniu twardości wody, będzie zredukowany. Wadą natomiast jest fakt, że wspomniany wcześniej osad nadal będzie widoczny i dokuczliwy. Przy wyborze nanofiltracji nie pozbędziemy się w stu procentach problemu związanego z twardością wody.

Nanofiltracja, a systemy odwróconej osmozy

Nanofiltracja jest procesem mniej dokładnym od odwróconej osmozy. W procesie odwróconej osmozy woda jest oczyszczana ze wszystkich substancji, w tym: bakterii, wirusów, wszelkich pierwiastków szkodliwych dla zdrowia, ale też minerałów. Skutkiem tak dokładnej filtracji jest spory odrzut wody do kanalizacji.

W procesie nanofiltracji usuwane są: zawiesiny, koloidy, makrocząsteczki, oleje, bakterie E coli, wirusy, białka i małe związki chemiczne. W filtracji za pomocą odwróconej osmozy dodatkowo usuwane są wszelkie jony.

Woda po odwróconej osmozie może pozyskać minerały dzięki przepływie przez filtr mineralizujący. W nanofiltracji odrzut wody jest mniejszy nawet o 50% w porównaniu z systemami odwróconej osmozy.

Negatywną konsekwencją jest pozostający problem twardości wody. W nanofiltracji nie jest konieczne użycie mineralizatora, ponieważ w wodzie pozostają minerały. Wielkość separowanych substancji w jej przypadku wynosi 0,001 mikrona, natomiast w odwróconej osmozie ta wartość to około 0,0001 mikrona.

Proces nanofiltracji

Nanofiltracja to jeden z membranowych procesów ciśnieniowych. Siłą napędową tego procesu jest różnica ciśnień pomiędzy stronami membrany. Podstawą separacji w wykorzystywanych membranach porowatych jest efekt siłowy.  Podczas procesu filtracji na membranach zatrzymywane są cząsteczki o masie nie większej niż 200/300 ma. Oprócz tego zatrzymywane są jony dwuwartościowe oraz o wyższych wartościach. W dość dużym stopniu są natomiast przepuszczane jony jednowartościowe.

Ciśnienie, pod którym zachodzi proces nanofiltracji powinno wynosić od 0,3 do 0,8 MPa. Nanofiltracja jest zaliczana do grupy filtrów kuchennych (w zastosowaniach domowych). Filtr jest montowany pod zlewem. Jest kompaktowy i nie wymaga dużej przestrzeni.

Proces nanofiltracji wykazuje cechy dwóch już znanych procesów: ultrafiltracji oraz odwróconej osmozy. Z procesu ultrafiltracji został wykorzystany efekt siłowy, natomiast z procesu odwróconej osmozy – dyfuzja.

Głównym celem stosowania tego procesu jest rozdział roztworu poddawanego nanofiltracji na składniki mieszanin gazowych oraz występujące w postaci ciekłej. Przy zastosowaniu nanofiltracji możliwe jest rozdzielenie cząsteczek nawet o zbliżonych rozmiarach.

Zastosowania nanofiltracji

 • Oczyszczanie wody przed procesem jonizacji
 • Usuwanie azotanów
 • Częściowe zmiękczanie wody
 • Likwidacja metali ciężkich
 • Zniwelowanie pestycydów obecnych w wodzie gruntowej
 • Recykling wody zanieczyszczonej
 • Redukcja stężenia soli w wodzie lekko zasolonej

Czy wiesz, że:

Nanofiltracja od około trzydziestu lat jest wykorzystywana, jako alternatywna metoda zmiękczania wody. Nierzadko stosowana zamiennie ze zmiękczaniem za pomocą środków chemicznych, czy wymiany jonów.

Nanofiltracja nazywana jest także niskociśnieniową odwróconą osmozą. Wynika to z faktu, że jest metodą wyodrębnioną z procesu odwróconej osmozy. Między oboma procesami istnieją podobieństwa, ale także spore różnice.

W procesie nanofiltracji jony są selekcjonowane dzięki obecności na membranie lub wewnątrz niej grup ze stałym ładunkiem ujemnym. To właśnie one podczas reakcji elektrostatycznych zatrzymują jony wielowartościowe.

Przy zakupie systemu nanofiltracji należy zwrócić uwagę na charakterystykę produktu. Urządzenia poszczególnych producentów różnią się: wydajnością, parametrami i dokładnością filtracji.

W procesie nanofiltracji separacji podlegają substancje o wielkości 1 – 5 nm.

Usuwane są:

 • Substancje nieorganiczne
 • Organiczne substancje naturalne
 • Związki chemiczne wytwarzane przez człowieka
 • Metale ciężkie
 • Redukcja siarczanu, fluoru, chloru, azotanów

Zalety nanofiltracji

 • Brak potrzeby stosowania środków chemicznych
 • Niskie zużycie energii
 • Mały odrzut wody do kanalizacji
 • Optymalny proces, w którym nie wykorzystuje się zbiorników na wodę
 • Woda filtrowana bezpośrednio przed użyciem
 • Z wody jest usuwana większość zanieczyszczeń

Wady nanofiltracji

 • Woda nie jest całkowicie zmiękczana
 • Jest to proces mniej dokładny niż odwrócona osmoza
 • Użytkownik nadal odczuje obecność osadu powodowanego przez twardość wody

Kompendium wiedzy o filtracji wody na YouTube

 • Dział merytoryczny
 • Recenzje produktów
 • Filmy instruktażowe

Subskrybuj kanał marki Ecoperla i bądź na bieżąco z najnowszymi poradnikami!