Uzdatnianie wody w przemyśle kosmetycznym

Uzdatnianie wody w przemyśle kosmetycznym

W przemyśle kosmetycznym woda to nie tylko jeden z najważniejszych surowców do formulacji preparatów pielęgnacyjnych, lecz także medium stosowane do płukania, mycia, i dezynfekcji instalacji technologicznych oraz czynnik chłodniczy w wielu urządzeniach produkcyjnych....
Biocydy w dezynfekcji wody

Biocydy w dezynfekcji wody

Uzdatnianie wody do celów bytowych lub na potrzeby aplikacji przemysłowych staje się dość szybko normą. Procesy takie jak filtracja, odżelazianie czy zmiękczanie wody gwarantują, że kranówka ma odpowiednie parametry fizykochemiczne i nie stanowi bezpośredniego...