Gdzie zainstalować zmiękczacz wody?

Gdzie zainstalować zmiękczacz wody?

W przypadku jeśli zmiękczacz ma uzdatniać wodę w całym domu – podłącz urządzenie do głównej rury dopływowej na całą wewnętrzną instalację wodną. Rury znajdujące się na zewnątrz domu powinny być źródłem wody surowej. Przestrzeń Instalując system upewnij się, że...