Uzdatnianie wody dla przemysłu energetycznego

Uzdatnianie wody dla przemysłu energetycznego

Powszechny dostęp do energii to filar postępu gospodarczego w społeczeństwach całego świata. Z kolei fundamentem rozwoju infrastruktury energetycznej jest woda. Bierze ona udział w całym cyklu życia zasobów, od wydobycia surowców, ich oczyszczanie i obróbkę, poprzez...
Uzdatnianie wody dla wodociągów

Uzdatnianie wody dla wodociągów

Woda wodociągowa przeznaczona do celów bytowo-spożywczych powinna spełniać ściśle określone wymagania jakościowe. Aby tak się stało, surowa woda pochodząca z ujęć gruntowych lub powierzchniowych, musi zostać poddana procesowi uzdatniania. Odpowiedzialność za...
Korozja instalacji a jakość wody

Korozja instalacji a jakość wody

W zależności od swojej jakości, woda przeznaczona do celów bytowych oraz przemysłowych poddawana jest różnym procesom uzdatniania. Efektywność stosowanych metod ma z kolei bardzo istotny wpływ na procesy zachodzące w systemie dystrybucji. Jednym z takich niepożądanych...
Jak uzdatniać wodę dla przemysłu motoryzacyjnego?

Jak uzdatniać wodę dla przemysłu motoryzacyjnego?

Globalny przemysł motoryzacyjny to największy odbiorca wody dla różnych procesów produkcyjnych. Według niektórych szacunków, do produkcji jednego samochodu zużywa się aż 390 tysięcy litrów wody. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywa woda w...