Jak redukować utlenialność w wodzie?

Jak redukować utlenialność w wodzie?

Utlenialność wody jest jednym z jej podstawowych parametrów fizykochemicznych. Można ją oznaczyć podczas rutynowego badania w laboratorium. Co w praktyce oznacza utlenialność wody? Dlaczego warto znać ten parametr? Czym jest utlenialność wody? Utlenialność wody...