Jak redukować utlenialność w wodzie?

Jak redukować utlenialność w wodzie?

Utlenialność jest jednym z podstawowych parametrów wody, który sprawdza się podczas każdej fizykochemicznej analizy wody. Jest to też wartość podawana w danych jakości wody z lokalnych sieci wodociągowych. Co jednak oznacza? Jakie znaczenie ma utlenialność? Czym jest...