Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Uzdatnianie wody dla przemysłu niejedno ma imię. Praktycznie każdy sektor oraz przedsiębiorstwo ma własne, nieco inne oczekiwania co do jakości wody oraz jej konkretnych parametrów. Z tego względu metoda uzdatniania wody dla przemysłu powinna być dobierana indywidualnie do każdego przypadku. W dzisiejszym artykule przegląd najlepszych technologii do przemysłowego uzdatniana wody. Jakie są możliwości?

Kryteria doboru uzdatniania wody dla przemysłu

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z zakładem produkcyjnym, czy też z obiektem przemysłowym, musimy liczyć się z tym, że w miejscu tym wymagane będzie uzdatnianie wody. Jeśli woda taka jest pobierana ze studni, kluczowe znaczenie będą miały dane mówiące nie tylko o poziomie jej twardości, ale także o ilości manganu i żelaza. Dla wody wodociągowej jest to zazwyczaj jedynie kwestia twardości wody. Innym kryterium doboru podczas poszukiwania przemysłowego systemu uzdatniania wody jest pożądana wydajność filtracji w danym obiekcie.

Jakie branże korzystają z przemysłowego uzdatniania wody?

Woda o wysokiej czystości chemicznej potrzebna jest w różnych gałęziach przemysłu. Z tego względu niezbędne jest przemysłowe uzdatnianie wody. Stacje uzdatniania wody dedykowane są m.in dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego i przetwórstwa. Jakość wody liczy się także bardzo w sektorze HoReCa. Miękka woda chroni urządzenia przemysłowe przed tzw. kamieniem kotłowym. Eliminuje ryzyko powstawania osadów na elementach instalacji doprozmięwadzającej wodę. Dezynfekcja wody zapewnia bezpieczeństwo bakteriologiczne. Uzdatniona woda wpływa na redukcję kosztów utrzymania  i serwisowania maszyn, ogrzewania wody i jej obróbki dla procesów produkcyjnych. Warto przeczytać artykuły o przemysłowym uzdatnianiu wody w konkretnych branżach, na przykład: Uzdatnianie wody do piekarni i cukierni, Uzdatnianie wody do przemysłowych nawilżaczy powietrza i sterylizatorni, Woda w rolnictwie – jak uzdatniać wodę?

Procesy uzdatniania wody dla przemysłu

Samo uzdatnianie wody dla przemysłu jest procesem zaawansowanym. Na jego pierwszym etapie znajduje się przygotowanie wody, co odbywa się w następstwie filtracji mechanicznej. W czasie jej trwania dochodzi do eliminacji zawiesin z wykorzystaniem materiałów filtracyjnych. Proces taki chroni też instalację przed drobinami sedymentacyjnymi, które mogłyby uszkodzić pozostałe etapy filtracji wody. Dokładność filtra mechanicznego zależy od mikronażu wkładu. Jest to podstawowy proces przemysłowego uzdatniania wody.

Przemysłowe uzdatnianie wody – filtracja na węglu aktywnym

Kolejnym procesem uzdatniania wody dla przemysłu wartym wspomnienia jest wyjątkowo popularna filtracja na węglu aktywnym. Jest ona stosowana przede wszystkim po to, aby poprawić właściwości organoleptyczne wody. Węgiel aktywny eliminuje zarówno chlor, jak i jego związki. Dobrze radzi sobie przy tym również z zanieczyszczeniami organicznymi.

Przemysłowe uzdatnianie wody – usuwanie żelaza i manganu

Sporym wyzwaniem okazuje się wysokie stężenie w wodzie manganu oraz żelaza. Odpowiada ono nie tylko za zmianę jej barwy i większą mętność, ale również za rdzawe osady pojawiające się na urządzeniach sanitarnych. Sama eliminacja manganu i żelaza zakłada przeprowadzanie ich związków rozpuszczalnych w formy, których rozpuszczenie jest trudniejsze, co sprawia, że można je zatrzymać na filtrach. Taki przemysłowy proces uzdatniania wody opiera się o specjalne urządzenia zwane przemysłowymi odżelaziaczami wody. Dostępne są urządzenia, w których wykorzystywane jest napowietrzanie wstępne lub regenerant. Wybór jest zależny od indywidualnych warunków przedsiębiorstwa. Temat został rozwinięty w artykule: Przemysłowe odżelazianie wody – jakie są rozwiązania?

Przemysłowe uzdatnianie wody – zmiękczanie wody

Również zbyt wysoka twardość wody stanowi spore wyzwanie. Jest ona też jedną z przyczyn powstawania kamienia kotłowego, który sprawia, że spada wydajność procesu grzewczego. Problem rozwiązuje przemysłowe zmiękczanie wody. W tym procesie przemysłowego uzdatniania wody, czyli w procesie zmiękczania jonowymiennego, z wody usuwa się jony wapnia i magnezu dzięki złożom żywic jonowymiennych. Jony wapnia i manganu są wymieniane na jony sodu. Oczywiście, użytkowanie sprawia, że złoże w pewnym momencie traci charakterystyczne dla siebie właściwości, pojemność jonowymienna ulega bowiem wyczerpaniu. Co pewien czas konieczna staje się zatem regeneracja złoża, w czasie której dochodzi do wymiany jonów wapnia i magnezu na jony sodu obecne w solance przeznaczonej do tego celu.

Przemysłowe uzdatnianie wody – dozowanie środków chemicznych

Kondycjonowanie wody również należy do sposobów na uzdatnianie wody dla przemysłu. Poprzez dozowanie preparatów chemicznych możemy poprawić parametry wody i sprawić, że będzie ona odpowiadała swojemu przeznaczeniu. W tym celu warto zaopatrzyć się w stację dozowania, która umożliwia precyzyjne podawanie do wody pewnej ilości środka chemicznego. Układ dozujący najczęściej składa się ze zbiornika reagentu, przewodów doprowadzających oraz pompy dozującej. Samo dozowanie kontrolowane jest przez systemy automatyki przemysłowej. Wiele informacji można znaleźć również w artykule: Co to jest kondycjonowanie wody? Zobacz produkty firmy Transhelsa

Przemysłowe uzdatnianie wody – usuwanie bakterii i wirusów

Dość często wybieraną metodą przemysłowego uzdatniania wody  jest również sterylizacja. Dezynfekcja wody ma na celu usunięcie żywych form organizmów o charakterze patogennym. Jej zadaniem jest też przeciwdziałanie ich wtórnemu rozwojowi. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu promienie UV. Dzięki temu do wody nie wprowadza się środków chemicznych, a tym samym nie zmienia się jej właściwości, zapachu oraz smaku. Oczywiście, dezynfekcja taka jest skuteczna przede wszystkim wówczas, gdy woda jest wolna od zawiesin oraz cząstek koloidalnych.

Przemysłowe uzdatnianie wody – przemysłowa odwrócona osmoza

Rozwiązaniem na przemysłowe uzdatnianie wody, którym warto się zainteresować jest przemysłowa odwrócona osmoza często opisywana jako najbardziej nowoczesna technologia pozwalająca na oczyszczanie molekularne. Mamy w jej przypadku do czynienia z filtrami, dla których charakterystyczna jest niewielka porowatość zbliżona do tej, jaka charakteryzuje cząsteczkę wody. Membrana osmotyczna charakteryzuje się tym, że pozwala na zatrzymanie nawet 99% zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie, metali ciężkich, a nawet niektórych wirusów i bakterii. Pozwala to na uzyskanie wody demineralizowanej, a więc takiej, która jest wolna od obcych jonów. Przemysłowe stacje odwróconej osmozy umożliwiają uzyskanie ultra-czystej wody. Stacje te najczęściej wyposaża się w systemy wstępnej filtracji mechanicznej z wykorzystaniem węgla aktywnego. Możliwe jest też zmiękczanie wody. Szczególnie interesujące są wielostopniowe przemysłowe systemy uzdatniania wody, które zwiększają wydajność filtracji.

Uzdatnianie wody dla przemysłu – jak wybrać najlepsze rozwiązanie?

Jak już wspomniałem w samym wstępie artykułu, bardzo ważny jest indywidualny dobór metod uzdatniania wody dla przemysłu. Każdy zakład ma swoje indywidualne warunki oraz potrzeby względem właściwości wody. W celu doboru metody przemysłowego uzdatniania wody najlepiej jest zgłosić się do specjalisty. Na podstawie zebranych informacji możliwy jest optymalny dobór przemysłowej stacji uzdatniania wody, zgodnej z oczekiwaniami. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu. Dodatkowe informacje znajdziecie również w artykule: Przemysłowe filtry do wody – przegląd rozwiązań