Uzdatnianie wody do przemysłu farmaceutycznego

Uzdatnianie wody do przemysłu farmaceutycznego

Woda to niezbędny surowiec w przemyśle farmaceutycznym. Wykorzystuje się ją jako składnik, rozpuszczalnik do przetwarzania, formułowania i wytwarzania wielu produktów farmaceutycznych, aktywnych składników farmaceutycznych, półproduktów, odczynników analitycznych....
Uzdatnianie wody w przemyśle mleczarskim

Uzdatnianie wody w przemyśle mleczarskim

Woda stanowi bardzo ważny surowiec w mleczarstwie. Jest wykorzystywana w wielu procesach, a w dodatku za jeden z głównych problemów tej branży uznaje się zbyt duże zużycie wody. W poprawie jakości oraz zmniejszeniu wykorzystywanych ilości jest w stanie pomóc...