Szukasz systemu uzdatniania wody? Sprawdź produkty dostępne w sklepie internetowym lub napisz do eksperta!


Woda jest naturalnym środowiskiem życia mikroorganizmów. Żyją w niej bakterie, grzyby wirusy oraz bakteriofagi. Często obok naturalnej i często niegroźnej mikroflory mogą pojawić się również bakterie i wirusy chorobotwórcze.

Najczęściej mikroorganizmy chorobotwórcze pojawiają się w środowisku, gdzie woda ma kontakt pośredni lub bezpośredni z odchodami ludzkimi lub zwierzęcymi.

Niebezpieczne bakterie i wirusy

Bakterie i wirusy mogą powodować wiele chorób. Mogą być to niegroźne dolegliwości żołądkowe lub bardzo groźne choroby. Między innymi zapalenie wątroby, tyfus czy czerwonka. Dlatego warto zbadać wodę pod kątem bakteriologicznym. Szczególnie wodę, która przeznaczona jest do celów spożywczych. Nie ma jednak konieczności badania wody pod kątem każdego możliwego zagrożenia.

Które bakterie warto badać?

Wystarczy sprawdzić czy w wodzie obecne są organizmy wskaźnikowe. Jeżeli ich nie ma, oznacza to, że groźniejsze mikroorganizmy również nie będą występować. Ich obecność wskazuje, że mogą pojawić się również znacznie bardziej niebezpieczne bakterie czy wirusy, a wodę należy poddać dezynfekcji.

Inne mikroorganizmy występują w wodach powierzchniowych inne w wodach gruntowych, a jeszcze inne w wodach podziemnych.

Co obejmuje bakteriologiczna analiza wody?

W zależności od pochodzenia wody oraz jej przeznaczenie, analiza wody wykonywana jest nieco inaczej. Są jednak pewne standardy, których należy się trzymać. Można przyjąć, że każda bakteriologiczna analiza wody powinna obejmować badanie na:

  • ogólną liczbę mikroorganizmów w 22° C i 36° C
  • liczbę bakterii z grupy Coli, typ fekalny oraz Escherichia
  • liczby Enterokoków kałowych
  • liczbę Clostridium perfringens (powierzchniowe lub mieszane)
  • Pseudomonas aeruginosa (butelkowana, cysterny, lub gdy zachodzi podejrzenie dla wody pitnej)
  • Legionella (tylko dla wody ciepłej)

Jak bada się bakterie w wodzie?

Ogólną ilość mikroorganizmów oznacza się metodą posiewu na agarze odżywczym. Sama metoda jest dosyć prosta. Poniżej przedstawiam uproszczony opis metodologii badawczej.

Odpowiednio przygotowaną i pobraną próbkę wody na nosi się na dwie płytki Petriego i zalewa agarem odżywczym. Tak przygotowane próbki umieszcza się w inkubatorze jedną w temperaturze około 36° C, a drugą w około 22° C, na odpowiednio 48 i 72 godziny.

Bakterie psychrofilne

W niższej temperaturze rozwijają się bakterie psychrofilne. Ich obecność świadczy o substancja organicznych, które rozkładają się w wodzie. Bakterie z tej grupy odpowiadają za usuwanie azotu amonowego z wody, utlenianie żelaza, manganu oraz siarczków w wodzie podziemnej, a także utlenianie materii organicznej do dwutlenku węgla. Dlatego często w technologii uzdatniana wody są one konieczne.

Bakterie mezofilne

Próbka druga służy oznaczeniu bakterii mezofilnych, które mogą sugerować obecność fekaliów w wodzie.

Po inkubacji należy policzyć ilość kolonii, które się rozwinęły i uwzględnić rozcieńczenie w obliczeniach właściwego wyniku.

Bakterie grupy coli

Badanie wody pod kątem bakterii grupy coli jest bardziej skomplikowane. Najczęściej do tego badania stosuje się metodę membranową.

Podstawa tego badania jest podobna do tej, którą opisywałem wcześniej. Dochodzi jednak filtracja na sterylnej membranie. Stosuje się inne pożywki oraz dodaje się substancji barwiących. Odmienne są także podłoża hodowlane i czas inkubacji. Czas inkubacji mieści się w przedziale 24-72h. Dlatego też analiza wody mikrobiologiczna zajmuje tak dużo czasu.

Pobranie próbki wody

Bardzo ważne jest właściwe pobranie próbki wody. Należy ją nalać do odpowiednio przygotowanych, sterylnych opakowań. Można je uzyskać w sanepidzie lub specjalnych laboratoriach badawczych.

W przeciwnym wypadku można wprowadzić do wody bakterie i zaburzyć wynik analizy wody. Próbki wody można transportować w temperaturze otoczenia. Wody nie można narażać na wysoką temperaturę i promienie słoneczne.

Najlepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o analizę wody bakteriologiczną jest wezwanie osoby z laboratorium, która samemu pobierze próbkę wody. Wtedy mamy pewność, że cała procedura zostanie wykonana w poprawny sposób.

Bakterie w wodzie wodociągowej

W wodzie miejskiej nie powinno dochodzić do skażenia biologicznego. Wodociągi muszą doprowadzić wodę do parametrów, które kwalifikują wodę jako zdatną do spożycia przez ludzi. Woda z sieci miejskiej nie może mieć ani bakterii, ani przekroczonych innych parametrów (takich jak żelazo czy mangan).

Wodociągi miejskie zabezpieczają się przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej. Dozują chlor, który chroni przed bakteriami. Nawet bardzo stara magistrala nie powinna mieć wpływu na jakość wody z kranu. Oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki, gdy woda miejska zostanie skażona. Dlatego jeżeli chcemy spożywać wodę z kranu (bez przygotowania) to przydatna jest odwrócona osmoza. Membrana osmotyczna usuwa z wody wszystkie zanieczyszczenia (także bakterie i wirusy).

Bakterie w wodzie ze studni

Woda ze studni może być skażona bakteriami. Dlatego tak popularne jest chlorowanie studni po jej wykopaniu. Zdarza się, że dezynfekcja chlorem pomaga tylko na jakiś czas. Problem bakterii po jakimś czasie wraca. Wtedy należy rozważyć zakup lampy bakteriobójczej na cały dom. Ten temat dość szeroko opisywałem na łamach bloga, więc nie będę się powtarzał.

Kompendium wiedzy o filtracji wody na YouTube

  • Dział merytoryczny
  • Recenzje produktów
  • Filmy instruktażowe

Subskrybuj kanał marki Ecoperla i bądź na bieżąco z najnowszymi poradnikami!